logo-for-printing

30. desember 2016Bygging Seðlabanka Íslands og Esjan á bakvið

Breytingar á reglum um gjaldeyrismál o.fl.

Nú um áramótin verður tekið veigamikið skref til losunar fjármagnshafta á heimili og fyrirtæki í samræmi við þriðja áfanga áætlunar stjórnvalda frá júní 2015. Frá þeim tíma munu innlendir og erlendir aðilar geta flutt innstæður og verðbréf til og frá landinu, átt viðskipti með verðbréf erlendis og keypt eða tekið út erlendan gjaldeyri í reiðufé fyrir allt að 100 milljónum króna. Um áramótin taka jafnframt gildi nýjar reglur um gjaldeyrismál sem fela í sér frekari heimildir til gjaldeyrisviðskipta og fjármagnshreyfinga á milli landa.

Nánar
28. desember 2016Bygging Seðlabanka Íslands

Heimildir lífeyrissjóða til fjárfestinga erlendis á árinu 2017

Seðlabanki Íslands hefur ákveðið að veita lífeyrissjóðum og öðrum innlendum vörsluaðilum séreignarlífeyrissparnaðar nýja undanþágu frá lögum um gjaldeyrismál til fjárfestingar í fjármálagerningum útgefnum í erlendum gjaldeyri. Samanlagt nemur heimildin 100 ma.kr. og gildir til ársloka 2017. Frá miðju síðasta ári til loka þessa árs hefur lífeyrissjóðunum og öðrum innlendum vörsluaðilum séreignarlífeyrissparnaðar verið heimilt að fjárfesta erlendis fyrir samtals 95 ma.kr., þar af 85 ma.kr. í ár.

Nánar
28. desember 2016Peningastefnunefnd 2012

Fundargerð peningastefnunefndar

Peningastefnunefnd birtir fundargerðir af fundum sínum tveimur vikum eftir að tilkynnt er um vaxtaákvörðun. Hér birtist fundargerð fundar peningastefnunefndarinnar 13. desember 2016, en á honum ræddi nefndin efnahagsþróunina, þróun á fjármálamörkuðum, vaxtaákvörðunina 14. desember og kynningu þeirrar ákvörðunar.

Nánar
23. desember 2016Sérrit nr. 10

Sérrit nr. 10: Losun fjármagnshafta

Seðlabanki Íslands hefur gefið út ritið Losun fjármagnshafta, sem er númer 10 í röð Sérrita bankans. Í ritinu er fjallað um fjármagnshöftin sem komið var á hér á landi í lok nóvember 2008. Rakið er hvers vegna þau voru sett á og lýst skrefunum sem tekin hafa verið til að losa þau og tengdum áhættuþáttum. Ritið er þýðing á 8. kafla Economy of Iceland 2016 sem kom út 13. október sl. Economy of Iceland er aðgengilegt á vef Seðlabankans.

Nánar
22. desember 2016Forsíða Hagvísa desember 2016

Hagvísar Seðlabanka Íslands 22. desember 2016

Hagvísar Seðlabanka Íslands fyrir desembermánuð 2016 eru komnir út og eru aðgengilegir hér á vef bankans. Í ritinu má finna upplýsingar um verðlagsþróun, framleiðslu, utanríkisviðskipti, vinnumarkað, opinber fjármál, eignamarkaði, fjármálamarkaði og alþjóðleg efnahagsmál. Gögnin eru sýnd á myndrænan hátt en auk þess er hægt að kalla fram gögn í töflureikni.

Nánar