logo-for-printing

29. júní 2016

Gjaldeyrisútboð Seðlabanka Íslands hinn 16. júní sl.

Bygging Seðlabanka Íslands

Fyrir útboð sem fram fór 16. júní sl. kallaði Seðlabanki Íslands eftir tilboðum um sölu á aflandskrónaeignum gegn greiðslu reiðufjár í erlendum gjaldeyri. Hinn 21. júní sl. kynnti Seðlabankinn helstu niðurstöður útboðsins og greindi jafnframt frá því að bankinn byðist til að kaupa aflandskrónaeignir, á genginu 190 kr. á evru, sem ekki hefðu verið seldar í útboðinu. Skilmálar þeirra viðskipta voru kynntir hinn 22. júní sl.

Nú liggja fyrir endanlegar tölur um niðurstöðu gjaldeyrisútboðsins 16. júní sl. að teknu tilliti til viðskipta sem áttu sér stað á grundvelli tilboðs Seðlabanka Íslands hinn 21. júní sl. Alls bárust 1.715 tilboð og var 1.688 tilboðum tekið eða 98,4% af fjölda tilboða. Fjárhæð samþykktra tilboða nam um 83 ma.kr. af 188 ma.kr. sem boðnar voru í útboðinu og í tilboðsferlinu í kjölfar útboðsins. Gjaldeyrisforði Seðlabanka Íslands minnkar um rúmlega 54 ma.kr. í kjölfar útboðsins.

Aflandskrónur sem boðnar voru til sölu í útboðinu skiptust milli eignaflokka eins og sýnt er í eftirfarandi töflu:

Eignaflokkar aflandskróna

m.kr.

Reiðufé

46.260

Innstæðubréf Seðlabankans

5.448

Ríkisbréf

15.484

Ríkisvíxlar

7.163

Skuldabréf Íbúðalánasjóðs

559

Önnur verðbréf*

7.971

Samtals

82.885

*Hefur ekki bein áhrif á gjaldeyrisforða

Útboðið var liður í aðgerðaáætlun um losun fjármagnshafta, sbr. áætlun ríkisstjórnar Íslands og Seðlabankans um losun fjármagnshafta frá 8. júní 2015. Útboðið hinn 16. júní sl. var hið síðasta í röð útboða þar sem eigendum aflandskróna bauðst að kaupa erlendan gjaldeyri áður en stjórnvöld hæfu losun hafta á innlenda aðila, þ.e. lífeyrissjóði, aðra lögaðila og einstaklinga. Stefnt er að því að áætlun um losun fjármagnshafta á innlenda aðila liggi fyrir síðla sumars og að frumvörp sem lúta að næstu skrefum verði lögð fram á þingi þegar það kemur saman í ágúst. Í framhaldinu verður skoðað hvenær og með hvaða hætti losað verður um höft á aflandskrónueigendur sem kusu að taka ekki þátt í útboðinu. Ljóst er að þátttakan í útboðinu mun einfalda það ferli verulega. Eftir standa færri og einsleitari aðilar en áður og útistandandi fjárhæð hefur lækkað verulega.

Már Guðmundsson seðlabankastjóri vill koma eftirfarandi á framfæri af þessu tilefni: „Með útboðinu og nýlegum lagabreytingum hefur síðustu stóru hindruninni verið rutt úr vegi þess að hægt verði að stíga stór skref til að losa um fjármagnshöft gagnvart innlendum aðilum án hættu á óstöðugleika. Aflandskrónahengjan hefur minnkað úr rúmlega þriðjungi af landsframleiðslu árið 2009 í u.þ.b. 11% af landsframleiðslu að útboði loknu. Þótt ekki hafi verið unnt að taka tilboðum í aflandskrónaeignir að andvirði 105 ma.kr. auðveldar það lausn þess vanda sem eftir stendur að eigendum krafna hefur fækkað mjög. Þá hefur verið búið svo um hnútana að aflandskrónur sem eftir standa valdi ekki óstöðugleika á meðan losun fjármagnshafta á innlenda aðila gengur yfir. Smitunaráhrif ættu því að vera hverfandi og hætta á óstöðugleika lítil.“

Nánari upplýsingar veitir Már Guðmundsson seðlabankastjóri í síma 569-9600.

Nr. 19/2016
29. júní 2016

 

Til baka