logo-for-printing

Eiginfjáraukar

Eiginfjáraukar eru eiginfjárkröfur sem hægt er að gera til fjármálafyrirtækja umfram lágmarks eiginfjárkröfur. Eiginfjáraukum er ætlað að vinna gegn því vandamáli að þegar áföll verða í hagkerfinu og væntingar um tap á eignum fjármálafyrirtækja aukast, er hætt við að þau dragi á sama tíma um of úr framboði lánsfjár til að gæta að eigin gjaldfærni. Eiginfjáraukarnir eru breytilegar og sveigjanlegar eiginfjárkröfur og afleiðingar og viðurlög gegn brotum á þeim eru vægari en þegar lágmarkskrafan um eigið fé er rofin. Þetta er hugsað til að fjármálafyrirtækjum auðnist að jafna út sveiflur í lánsfjárframboði þrátt fyrir að áföll verði í hagkerfinu.

Þeir eiginfjáraukar sem hafa verið innleiddir hér á landi eru kerfisáhættuauki, eiginfjárauki vegna kerfislegs mikilvægis, sveiflujöfnunarauki og verndunarauki. Þeim er nánar lýst í X. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

 

Sýna allt

 

Eiginfjáraukar: Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn

Gildistaka 1.4.2016 1.1.2017 15.5.2019 1.2.2020 19.3.2020 29.9.2022 16.3.2024 Virkir eiginfjáraukar
Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu 3,00% 3,00%
Eiginfjárauki vegna kerfislegs mikilvægis 2,00% 2,00%
Sveiflujöfnunarauki 1,75% 2,00% 0,00% 2,00% 2,50% 2,50%
Verndunarauki 2,50% 2,50%
Samanlögð krafa um eiginfjárauka 10,00%

Eiginfjárkröfur viðskiptabanka

Eiginfjárkröfur Arion banki Íslandsbanki Landsbankinn Kvika banki
Stoð I 8% 8% 8% 8%
Stoð II-R* 2,1% 2,4% 2,8% 4%
Eiginfjáraukar samtals 9,7% 9,8% 9,8% 7,0%
Samanlögð eiginfjárkrafa 19,8% 20,2% 20,6% 19,0%
*Stoð II-R m.v. SREP 2023.
Eiginfjáraukar/Sundurliðun Arion banki Íslandsbanki Landsbankinn Kvika banki
Verndunarauki 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Eiginfjárauki v/ kerfislegs mikilvægis 2,0% 2,0% 2,0%
Sveiflujöfnunarauki* 2,42% 2,43% 2,38% 2,35%
Kerfisáhættuauki* 2,81% 2,84% 2,90% 2,20%
Eiginfjáraukar samtals 9,7% 9,8% 9,8% 7,0%
*Tekið tillit til vegins meðaltals kerfisáhættu- og sveiflujöfnunarauka vegna erlendra áhættuskuldbindinga. 

 

Eiginfjáraukar: indó sparisjóður, Kvika banki, Sparisjóður Austurlands, Sparisjóður Höfðhverfinga, Sparisjóður Strandamanna og Sparisjóður Suður-Þingeyinga

Gildistaka 1.1.2017 1.1.2018 15.5.2019 1.1.2020 1.2.2020 19.3.2020 29.9.2022 16.3.2024 Virkir eiginfjáraukar
Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu 2,00% 3,00% 3,00%
Sveiflujöfnunarauki 1,75% 2,00% 0,00% 2,00% 2,50% 2,50%
Verndunarauki 2,50% 2,50%
Samanlögð krafa um eiginfjárauka 8,00%

 

Eiginfjáraukar: Fossar fjárfestingarbanki, Lánasjóður sveitarfélaga og Teya Iceland

Gildistaka 1.1.2017 15.5.2019 1.2.2020 19.3.2020 29.9.2022 16.3.2024 Virkir eiginfjáraukar
Sveiflujöfnunarauki 1,75% 2,00% 0,00% 2,00% 2,50% 2,50%
Verndunarauki 2,50% 2,50%
Samanlögð krafa um eiginfjárauka 5,00%

 

Virkir sveiflujöfnunaraukar á EES

Upplýsingar um hlutföll virkra sveiflujöfnunarauka á Evrópska efnahagssvæðinu má nálgast á vefsíðu Evrópska kerfisáhætturáðsins (ESRB)