Umsagnir Seðlabankans

Hér eru birtar umsagnir Seðlabanka Íslands til Alþingis og fleiri umsagnir sem bankinn hefur verið beðinn um að vinna frá hausti 2003:


Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda, nr.118/2016 (hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.) 791. mál (27.05.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign (lágmarkstryggingavernd o.fl,) 700. mál (30.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði, 689. mál (28.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um verðbréfasjóði, 699. mál (28.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um markaði fyrir fjármálagerningum 624. mál (19.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár, nr. 15/2018 (dregið úr reglubyrði) 643. mál (19.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, 641. mál (19.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um greiðsluþjónustu, 583. mál (26.03.2021)
Umsögn um frv.t.l um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða) 282. mál (19.03.2021)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjögurra ára áætlun um ýmis mál til hagsbóta fyrir neytendur árin 2022 - 2025, 237. mál (11.03.2021)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um endurskoðun regluverks um starfsemi fjárhagsupplýsingastofa, 163. mál (10.03.2021)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum, 184. mál (10.03.2021)
Umsögn um frv.t.l um gjaldeyrismál, 537. mál (10.03.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á innheimtulögum, nr. 95/2008, með síðari breytingum (leyfisskylda) 162. mál (09.03.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingar, nr. 38/2001 (takmarkanir á notkun verðtryggingar í lánssamningum til neytenda) 441. mál (12.02.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2108 (rekstraraðilar sérhæfðra sjóða) 364. mál (08.02.2021)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um ríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunar, 31. mál (08.01.2021)
Umsögn um frv.t.l um fjárhagslegar viðmiðanir, 312. mál (04.12.2020)
Umsögn um frv.t.l um breytingar á lögum um tekjuskatt (frádráttur) 29. mál (02.12.2020)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um vísitölu neysluverðs og lögum um fasteignalán til neytenda (afnám verðtryggingar) 38. mál (02.12.2020)
Umsögn um frv.t.l um fjáraukalög fyrir árið 2020, 337. mál (02.12.2020)
Umsögn um frv.t.l um skatta og gjöld, 314. mál (02.12.2020)
Umsögn um frv.t.l um Þjóðhagsstofnun, 130. mál (27.11.2020)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda og lögum um nauðungarsölu (nauðungarsala og eftirstöðvar), 34. mál (10.11.2020)
Umsögn um frv.t.l um fjárlög 2021, 1. mál (19.10.2020)

 

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018-2022, 968. mál (31.08.2020)
Umsagnir um frv.t.l um fjáraukalög 2020. 969. mál og frv.t.l um ríkisábyrgðir, 970. mál (31.08.2020)
Umsögn um drög að breytingartillögu við 2.gr. frv.t.l. um húsnæðismál (hlutdeildarlán) 926. mál (21.08.2020)
Umsögn um frv.t.l um húsnæðismál (hlutdeildarlán), 926. mál (19.06.2020)
Umsögn um frv.t.l um opinber fjármál (samhliða framlagningu mála á samkomudegi reglulegs Alþingis haustið 2020, 842. mál (03.06.2020
Umsögn um frv.t.l um fjáraukalög 2020, 841. mál (03.06.2020)
Umsögn um frv.t.l. um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 709. mál (22.05.2020)
Umsögn um þingsályktunartillögu um aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum, 292. mál (21.04.2020)
Umsögn um frv.t.l. um aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, 683. mál (25.03.2020)
Umsögn um frv.t. fjáraukalaga fyrir árið 2020, 695. mál (23.03.2020)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á innheimtulögum, nr. 95/2008, með síðari breytingum (leyfisskylda) 158. mál (11.03.2020)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum nr. 129/1997 (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), 99. mál (21.02.2020)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um rannsókn á fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands, 39. mál (20.02.20)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga, 448. mál (10.02.2020)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda og lögum um nauðungarsölu (nauðungarsala og eftirstöðvar) 459. mál (05.02.2020)
Umsögn um frv.t.l. um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, 451. mál (14.01.2020)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.), 450. mál (13.01.2020)
Umsögn um frv.t.l. um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 319. mál (05.12.2019)
Umsögn um frv.t.l. um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, 150. löggjafarþing, 361. mál (04.12.2019)
Umsögn um frv.t.l. um úrvinnslu eigna og skulda ÍL-sjóðs vegna uppsafnaðs vanda Íbúðalánasjóðs, 381. mál (03.12.2019)
Umsögn um frv.t.l. um Menntasjóð námsmanna, 329. mál (02.12.2019)Umsögn um frv.t.l. um Þjóðarsjóð, 243. mál(15.11.2019)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 13. mál (09.10.2019)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020, 2. mál (04.10.2019)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur), 3. mál (04.10.2019)

145. þing 
144. þing