logo-for-printing

Seðlar og mynt í umferð

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.

Þegar talað er um peninga í umferð er í flestum tilfellum átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra.

Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok janúar 2024 %
10.000 kr. 43.932.170.000 63,8
5.000 kr.
15.928.080.000 23,1
2.000 kr.
208.000.000
0,3
1.000 kr.
6.979.026.500 10,1
500 kr.
1.811.304.500 2,6
        Samtals
68.858.581.000 100,0
Myntstærð Í umferð utan SÍ í lok janúar 2024
%
100 kr.
2.982.500.000 64,3
50 kr.
771.840.000 16,6
10 kr.
627.420.000 13,5
5 kr.
133.634.000
2,9
1 kr.
121.860.000
2,6
Samtals
4.637.254.000 100,0
     
Alls í umferð 73.495.835.000  

 

Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Það lækkaði upp úr 1960 með aukinni ávísananotkun og síðan kortaotkun. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið nokkuð og hefur síðan verið á bilinu 2-2,5%.