logo-for-printing

Seðlar og mynt í umferð

Skipting seðla og myntar eftir stærðum í lok desember 2020

 

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.

Í flestum tilfellum þegar talað er um peninga í umferð er átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra.

Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok desember 2020 %
10.000 kr. 49.942.500.000 64,8
5.000 kr.
18.826.000.000
24,4
2.000 kr.
212.000.000
0,3
1.000 kr.
6.415.000.000
8,3
500 kr.
1.669.750.000
2,2
        Samtals
77.065.250.000
100,0
Myntstærð Í umferð utan SÍ í lok desember 2020
%
100 kr.
2.791.400.000
63,5
50 kr.
730.190.000
16,6
10 kr.
620.560.000
14,1
5 kr.
132.779.000
3,0
1 kr.
121.932.000
2,8
Samtals
4.396.861.000
100,0
     
Alls í umferð  81.462.111.000  

 

 

Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið og í lok árs 2019 var það um 2,3%.

 

Seðlar og mynt