logo-for-printing

Seðlar og mynt í umferð

Skipting seðla og myntar eftir stærðum í lok maí 2021

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.

Í flestum tilfellum þegar talað er um peninga í umferð er átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra.

Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok maí 2021 %
10.000 kr. 49.652.500.000 65,3
5.000 kr.
18.126.000.000
23,8
2.000 kr.
211.000.000
0,3
1.000 kr.
6.383.000.000
8,4
500 kr.
1.651.000.000
2,2
        Samtals
76.023.500.000
100,0
Myntstærð Í umferð utan SÍ í lok maí 2021
%
100 kr.
2.798.000.000
63,5
50 kr.
733.190.000
16,6
10 kr.
622.160.000
14,1
5 kr.
132.779.000
3,0
1 kr.
122.492.000
2,8
Samtals
4.408.621.000
100,0
     
Alls í umferð  80.432.121.000  

 

Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið og í lok árs 2020 var það um 2,6%.