logo-for-printing

Seðlar og mynt í umferð

Skipting seðla og myntar eftir stærðum í lok apríl 2023

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.

Í flestum tilfellum þegar talað er um peninga í umferð er átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra.

Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok apríl 2023 %
10.000 kr. 47.912.580.000 64,6
5.000 kr.
17.265.915.000 23,3
2.000 kr.
209.000.000
0,3
1.000 kr.
6.975.325.000 9,4
500 kr.
1.780.425.500 2,4
        Samtals
74.143.245.500 100,0
Myntstærð Í umferð utan SÍ í lok apríl 2023
%
100 kr.
2.934.600.000 64,1
50 kr.
759.990.000 16,6
10 kr.
625.350.000 13,7
5 kr.
133.309.000
2,9
1 kr.
121.744.000
2,7
Samtals
4.574.993.000 100,0
     
Alls í umferð 78.718.238.500  

 

Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið og í lok árs 2020 var það um 2,6%.