logo-for-printing

Seðlar og mynt í umferð

Skipting seðla og myntar eftir stærðum í lok janúar 2023

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.

Í flestum tilfellum þegar talað er um peninga í umferð er átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra.

Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok janúar 2023 %
10.000 kr. 48.872.580.000 65,1
5.000 kr.
17.313.415.000 23,1
2.000 kr.
209.000.000
0,3
1.000 kr.
6.908.325.000 9,2
500 kr.
1.771.925.500 2,4
        Samtals
75.075.245.500 100,0
Myntstærð Í umferð utan SÍ í lok janúar 2023
%
100 kr.
2.920.600.000 64,1
50 kr.
756.990.000 16,6
10 kr.
623.100.000 13,7
5 kr.
132.669.000
2,9
1 kr.
121.604.000
2,7
Samtals
4.554.963.000 100,0
     
Alls í umferð 79.630.208.500  

 

Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið og í lok árs 2020 var það um 2,6%.