logo-for-printing

Talnaefni

Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Hagtölunum er skipt í þrjá flokka.

Hagtölur fjármálafyrirtækja innihalda efnahagsstærðir fyrirtækja og stofnana sem starfa á innlendum fjármálamarkaði.

Hagtölur á fjármálamarkaði sýna þróun vaxta, gengis, veltu á millibankamarkaði og greiðslumiðlunar auk útgáfu og stöðu markaðsverðbréfa og afleiðuviðskipta.

Hagtölur greiðslujafnaðar og erlendrar stöðu varða viðskipti þjóðarbúsins við umheiminn. Greiðslujöfnuður sýnir viðskipti milli innlendra og erlendra aðila yfir ákveðið tímabil og í erlendri stöðu er tekin saman staða þeirra í milli við lok tímabilsins.

Hagtölurnar eru birtar eftir fyrirfram ákveðinni birtingaráætlun kl. 09:00 á birtingardegi.  

 

Fjármálafyrirtæki

TitillTíðniNýjast*TímabilNæst*
Önnur fjármálafyrirtækihlekkur á áætlunMánaðarleg27. Júní Maí 202227. Júlí
Lánasjóðir ríkisinshlekkur á áætlunMánaðarleg27. Júní Maí 202227. Júlí
Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðirhlekkur á áætlunMánaðarleg27. Júní Maí 202227. Júlí
Bankakerfihlekkur á áætlunMánaðarleg22. Júní Maí 202229. Júlí
Tryggingafélöghlekkur á áætlunMánaðarleg16. Júní Apríl 202218. Júlí
Efnahagur Seðlabanka Íslandshlekkur á áætlunMánaðarleg08. Júní Maí 202207. Júlí
Lífeyrissjóðirhlekkur á áætlunMánaðarleg08. Júní Apríl 202206. Júlí

Fjármálareikningar og markaðir

TitillTíðniNýjast*TímabilNæst*
Staða markaðsverðbréfahlekkur á áætlunMánaðarleg30. Júní Maí 202229. Júlí
Útboð verðbréfahlekkur á áætlunMánaðarleg22. Júní Maí 202222. Júlí
Greiðslumiðlunhlekkur á áætlunMánaðarleg15. Júní Maí 202214. Júlí
Gjaldeyrismarkaðurhlekkur á áætlunMánaðarleg09. Júní Maí 202207. Júlí
Krónumarkaðurhlekkur á áætlunMánaðarleg09. Júní Maí 202207. Júlí
Raungengihlekkur á áætlunMánaðarleg09. Júní Maí 202207. Júlí
Fjármálareikningar fjármálafyrirtækjahlekkur á áætlunÁrsfjórðungsleg08. Júní 1. ársfjórðungur 202206. September

Greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins

TitillTíðniNýjast*TímabilNæst*
Verðbréfafjárfestinghlekkur á áætlunMánaðarleg28. Júní Maí 202228. Júlí
Gjaldeyrisforði og tengdir liðirhlekkur á áætlunMánaðarleg16. Júní Maí 202215. Júlí
Erlend staða Seðlabankanshlekkur á áætlunMánaðarleg09. Júní Maí 202208. Júlí
Erlend staða þjóðarbúsinshlekkur á áætlunÁrsfjórðungsleg01. Júní 1. ársfj. 202202. September
Erlendar skuldirhlekkur á áætlunÁrsfjórðungsleg01. Júní 1. ársfj. 202202. September
Greiðslujöfnuður við útlöndhlekkur á áætlunÁrsfjórðungsleg01. Júní 1. ársfj. 202202. September
Bein fjárfestinghlekkur á áætlunÁrleg21. Mars 2020 uppfærsla20. September

*Birting er kl. 09:00 á útgáfudögum