logo-for-printing

Talnaefni

Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna. Hagtölunum er skipt í þrjá flokka.

Hagtölur fjármálafyrirtækja innihalda efnahagsstærðir fyrirtækja og stofnana sem starfa á innlendum fjármálamarkaði.

Hagtölur á fjármálamarkaði sýna þróun vaxta, gengis, veltu á millibankamarkaði og greiðslumiðlunar auk útgáfu og stöðu markaðsverðbréfa og afleiðuviðskipta.

Hagtölur greiðslujafnaðar og erlendrar stöðu varða viðskipti þjóðarbúsins við umheiminn. Greiðslujöfnuður sýnir viðskipti milli innlendra og erlendra aðila yfir ákveðið tímabil og í erlendri stöðu er tekin saman staða þeirra í milli við lok tímabilsins.

Hagtölurnar eru birtar eftir fyrirfram ákveðinni birtingaráætlun kl. 09:00 á birtingardegi. 

Hér má sækja útgáfu til innlestrar (ics)

Fjármálafyrirtæki

TitillTíðniNýjast*TímabilNæst*
Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðirhlekkur á áætlunMánaðarleg26. Febrúar Janúar 202126. Mars
Önnur fjármálafyrirtækihlekkur á áætlunMánaðarleg26. Febrúar Janúar 202126. Mars
Bankakerfihlekkur á áætlunMánaðarleg22. Febrúar janúar 202123. Mars
Tryggingafélöghlekkur á áætlunMánaðarleg16. Febrúar Desember 202016. Mars
Efnahagur Seðlabanka Íslandshlekkur á áætlunMánaðarleg05. Febrúar janúar 202105. Mars
Lífeyrissjóðirhlekkur á áætlunMánaðarleg04. Febrúar Desember 202009. Mars

Fjármálareikningar og markaðir

TitillTíðniNýjast*TímabilNæst*
Staða markaðsverðbréfahlekkur á áætlunMánaðarleg26. Febrúar Janúar 202131. Mars
Útboð verðbréfahlekkur á áætlunMánaðarleg23. Febrúar Janúar 202123. Mars
Greiðslumiðlunhlekkur á áætlunMánaðarleg16. Febrúar Janúar 202116. Mars
Raungengihlekkur á áætlunMánaðarleg08. Febrúar Janúar 202108. Mars
Gjaldeyrismarkaðurhlekkur á áætlunMánaðarleg08. Febrúar Janúar 202108. Mars
Krónumarkaðurhlekkur á áætlunMánaðarleg08. Febrúar Janúar 202108. Mars
Fjármálareikningar fjármálafyrirtækjahlekkur á áætlunÁrsfjórðungsleg08. Desember 3. ársfjórðungur 202005. Mars

Greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins

TitillTíðniNýjast*TímabilNæst*
Verðbréfafjárfestinghlekkur á áætlunMánaðarleg26. Febrúar Janúar 202129. Mars
Gjaldeyrisforði og tengdir liðirhlekkur á áætlunMánaðarleg11. Febrúar Janúar 202112. Mars
Erlend staða Seðlabankanshlekkur á áætlunMánaðarleg08. Febrúar Janúar 202108. Mars
Erlend staða þjóðarbúsinshlekkur á áætlunÁrsfjórðungsleg30. Nóvember 3. ársfj. 202002. Mars
Greiðslujöfnuður við útlöndhlekkur á áætlunÁrsfjórðungsleg30. Nóvember 3. ársfj. 202002. Mars
Erlendar skuldirhlekkur á áætlunÁrsfjórðungsleg30. Nóvember 3. ársfj. 202002. Mars
Bein fjárfestinghlekkur á áætlunÁrleg21. September 201919. Mars

*Birting er kl. 09:00 á útgáfudögum