logo-for-printing

19. maí 2016

Heimildir lífeyrissjóða til fjárfestingar erlendis

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands hefur ákveðið að veita lífeyrissjóðum og öðrum innlendum vörsluaðilum séreignarlífeyrissparnaðar undanþágu frá lögum um gjaldeyrismál til fjárfestingar í fjármálagerningum útgefnum í erlendum gjaldeyri. Samanlagt nemur heimildin 10 ma.kr. sem gildir til loka júní n.k. Frá miðju síðasta ári til loka fyrsta ársþriðjungs þessa árs hefur lífeyrissjóðunum verið veitt heimild til erlendrar fjárfestingar alls að fjárhæð 30 ma.kr.

Gjaldeyrisinnstreymi það sem af er þessu ári ásamt minni óvissu um þróun greiðslujafnaðar í framhaldi af samþykkt kröfuhafa slitabúa fallinna viðskiptabanka og sparisjóða, sem fengu undanþágur á grundvelli stöðugleikaskilyrða, á frumvörpum til nauðasamninga hefur skapað svigrúm til frekari fjárfestingar lífeyrissjóða og annarra vörsluaðila séreignarsparnaðar í fjármálagerningum útgefnum í erlendum gjaldeyri. Seðlabankinn er enn að safna gjaldeyri vegna fyrirhugaðs útboðs vegna aflandskróna og losunar hafta á innlenda aðila. Því hefur verið ákveðið að halda að þessu sinni erlendum fjárfestingar­heimildum lífeyrissjóðanna óbreyttum á mánaðar­grundvelli. Eins og áður eru rökin fyrir undanþágunni þau að þjóðhagslegur ávinningur fylgir því að gera lífeyrissjóðunum kleift að bæta áhættudreifingu í eignasöfnum og minnka uppsafnaða erlenda fjárfestingarþörf þeirra þegar fjármagnshöft verða losuð. Þar með er dregið úr hættu á óstöðugleika í gengis- og peningamálum við losun fjármagnshafta. Til lengri tíma litið hafa þessar auknu heimildir sjóðanna hverfandi áhrif á gjaldeyrisstöðuna því gera má ráð fyrir að gjaldeyriskaup lífeyrissjóðanna á næstu mánuðum muni draga úr þörf þeirra til gjaldeyriskaupa í framtíðinni.

Fjárfestingarheimildinni verður skipt á milli lífeyrissjóðanna og annarra vörsluaðila með þeim hætti að annars vegar verður horft til samtölu eigna, sem fær 80% vægi, og hins vegar til iðgjalda að frádregnum lífeyrisgreiðslum, sem fær 20% vægi. Útreikningurinn byggir á upplýsingum úr síðustu ársreikningabók Fjármálaeftirlitsins um lífeyrissjóði, þ.e. tölum frá árinu 2014. Mun undanþágan miðast við að heimild hvers aðila gildi til 30. júní 2016.

Lífeyrissjóðum, sem starfsleyfi hafa skv. V. eða XI. kafla laga nr. 129/1997, og öðrum innlendum vörsluaðilum séreignarlífeyris-sparnaðar, sem hlotið hafa staðfestingu fjármálaráðuneytisins á grundvelli 10. gr. laga. nr. 129/1997, og hafa áhuga á að sækja um undanþágu frá lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál til framangreindra viðskipta er bent á að senda inn umsókn til Seðlabanka Íslands. Eyðublað vegna umsóknar um undanþágu má finna á eftirfarandi vefslóð: Umsóknareyðublað

Umsóknir skulu berast Seðlabankanum bréflega á  heimilisfang:

Seðlabanki Íslands
b.t. gjaldeyriseftirlits
Kalkofnsvegi 1
150 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Már Guðmundsson seðlabankastjóri í síma 569-9600.

 

Nr. 9/2016
19. maí 2016

 

Til baka