logo-for-printing

Undanþágur

Gjaldeyriseftirlitið varð að sérstöku sviði innan Seðlabankans á árinu 2009. Á árinu 2012 var gjaldeyriseftirlitinu skipt í þrjár deildir, undanþágudeild, eftirlitsdeild og rannsóknardeild. Meginverkefni undanþágudeildar er afgreiðsla undanþága frá lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, og fyrirspurna sem berast í tölvupósti á netfangið gjaldeyrismal@sedlabanki.is eða í gegnum síma 569-9600.

Frá árinu 2010 hafa gjaldeyriseftirlitinu yfirleitt borist um 800 til 1000 beiðnir um undanþágu frá lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, á ári og hefur hlutfallið skipst nokkuð jafnt á milli einstaklinga og lögaðila. Þá hefur afgreiðsluhlutfallið verið um 75% til 100% á ári miðað við innsend erindi og hafa yfirleitt rúmlega 300 mál í vinnslu hverju sinni síðustu ár. Innsendum erindum hefur aftur á móti fækkað verulega með þeirri losun fjármagnshafta sem átt hefur sér stað með breytingum á lögum um gjaldeyrismál sem tóku gildi annars vegar 21. október 2016 og 1. janúar 2017 hins vegar og nú síðast með gildistöku reglna nr. 200/2017, um gjaldeyrismál, hinn 14. mars 2017. 


Sýna allt

  • Umsóknareyðublað og leiðbeiningar

  • Tölfræði undanþága

  • Afgreiðsluferill undanþágubeiðna