logo-for-printing

Peningamál 2001/1

Peningamál
Ársfjórðungsrit Seðlabanka Íslands

6. rit. Febrúar 2001

 Efnisyfirlit

Inngangur
 Seðlabankinn mun halda gengi krónunnar innan vikmarka 

Þróun og horfur í efnahags- og peningamálum
 Óbreyttar verðbólguhorfur 2001 þrátt fyrir lægra gengi

Fjármálamarkaðir og aðgerðir Seðlabankans
 Hægfara lækkun á gengi krónunnar þrátt fyrir aukið aðhald 

Arnór Sighvatsson
 Viðskiptahallinn í alþjóðlegum og sögulegum samanburði 

Padraig McGowan
 Írland: Reynslan af Evrópska myntsamstarfinu

 Álit sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

 Annáll fjármálamarkaða

 Töflur og myndir

Til baka