logo-for-printing

27. ágúst 2023

Útlánakönnun Seðlabanka Íslands

Seðlabankinn framkvæmir ársfjórðungslega útlánakönnun meðal viðskiptabankanna fjögurra. Spurt er um mat þeirra á þróun framboðs og eftirspurnar eftir lánsfé og auk þess hvaða þætti þeir telji hafa haft ráðandi áhrif á framboð á síðustu þremur mánuðum. Einnig er spurt um væntingar viðskiptabankanna um horfur næstu sex mánuði. Könnunin var síðast framkvæmd 1. júlí til 14. ágúst sl. og eru niðurstöðurnar hér byggðar á meðaltali svara viðskiptabankanna.

Helstu niðurstöður

Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að framboð viðskiptabankanna á lánum til heimila hafi verið óbreytt síðustu þrjá mánuði en að framboð þeirra á húsnæðislánum og öðrum lánum muni aukast lítillega á næstu sex mánuðum1. Þá gefa niðurstöðurnar til kynna að eftirspurn heimila eftir húsnæðislánum og öðrum lánum hafi dregist saman á síðustu þremur mánuðum en viðskiptabankarnir gera ráð fyrir að eftirspurn þeirra breytist lítið á næstu sex mánuðum. Samkvæmt svörum viðskiptabankanna hafa reglur um lánveitingar til heimila verið óbreyttar á síðustu þremur mánuðum. Talið er að samkeppni um útlán til heimila aukist lítillega á næstu sex mánuðum vegna annarra lánveitenda en banka. Vextir á verðtryggðum og óverðtryggðum útlánum til heimila hækkuðu á síðustu þremur mánuðum vegna hækkunar meginvaxta Seðlabankans og hærri fjármögnunarkostnaðar og gera bankarnir ráð fyrir að vextir óverðtryggðra útlána hækki lítillega áfram á næstu sex mánuðum.

Niðurstöðurnar gefa til kynna að framboð lánsfjár til fyrirtækja hafi minnkað lítillega á síðustu þremur mánuðum en að á næstu sex mánuðum verði framboð útlána nánast óbreytt. Lánsfjáreftirspurn fyrirtækja virðist hafa aukist lítillega á síðustu þremur mánuðum og gefur könnunin til kynna að búist sé við að hún aukist lítillega áfram á næstu sex mánuðum. Samkvæmt viðskiptabönkunum hafa engar breytingar orðið á reglum um lánveitingar til fyrirtækja á síðustu þremur mánuðum og gera bankarnir ráð fyrir að svo verði áfram á næstu sex mánuðum. Væntingar eru um óbreytta samkeppni um útlán til minni fyrirtækja á næstu sex mánuðum en að samkeppni um útlán til stærri fyrirtækja aukist milli bankanna sem og vegna aukinnar markaðsfjármögnunar fyrirtækja. Vextir á útlánum fyrirtækja sem og vaxtaálag þeirra hækkuðu á síðustu þremur mánuðum vegna þróunar fjármagnskostnaðar og hærri meginvaxta. Viðskiptabankarnir gera ráð fyrir að vextir og vaxtaálag á fyrirtækjalán hækki áfram á næstu sex mánuðum af sömu ástæðum.

Sjá nánar: Útlánakönnun

1 Í könnuninni er lánum til heimila skipt upp í húsnæðislán, bílalán og önnur lán. Lánum til fyrirtækja er skipt upp í langtíma-, og skammtímalán. Jafnframt er spurt sérstaklega um lán í erlendum gjaldmiðlum bæði fyrir heimili og fyrirtæki.

Til baka