logo-for-printing

27. apríl 2022

Könnun á væntingum markaðsaðila

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands kannaði væntingar markaðsaðila dagana 19. til 22. apríl sl. Leitað var til 30 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfafyrirtækja og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 24 aðilum og var svarhlutfallið því 80%.

Helstu niðurstöður
Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að markaðsaðilar vænti þess að verðbólga verði að meðaltali 7% bæði á öðrum og þriðja ársfjórðungi. Þá telja þeir að verðbólga taki að hjaðna í lok þessa árs og verði 5% að ári liðnu. Þetta er meiri verðbólga en markaðsaðilar væntu í janúarkönnuninni en þá gerðu þeir ráð fyrir að hún yrði 3,8% eftir eitt ár. Verðbólguvæntingar til tveggja og fimm ára hafa jafnframt hækkað frá síðustu könnun og mælast 3,5%. Verðbólguvæntingar til tíu ára hafa einnig hækkað og mælast 3%. Könnunin gefur til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi krónunnar hækki á næstu misserum og að gengi evru gagnvart krónu verði tæplega 136 krónur eftir eitt ár.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni búast markaðsaðilar við því að meginvextir bankans hækki í 3,75% á yfirstandandi fjórðungi og að þeir hækki um 0,5 prósentur til viðbótar á þriðja fjórðungi ársins. Þá vænta þeir þess að vextir verði komnir í 4,6% eftir eitt ár og verði nánast óbreyttir að tveimur árum liðnum. Þetta eru hærri vextir en markaðsaðilar bjuggust við í könnun bankans í janúar sl.

Afstaða svarenda til taumhalds peningastefnunnar var nokkuð svipuð og síðast. Langflestir telja að taumhaldið sé of laust eða um 79% en hlutfallið var 76% í janúar. Þeim fækkar áfram sem telja taumhaldið hæfilegt og er hlutfall þeirra tæplega 17% samanborið við 20% í síðustu könnun. Rúmlega 4% svarenda í könnuninni eru þeirrar skoðunar að taumhaldið sé of þétt.

Dreifing svara markaðsaðila um væntingar til verðbólgu var meiri en í síðustu könnun á alla mælikvarða. Dreifing svara um væntingar til vaxta var ennfremur töluvert meiri þegar horft var til næstu fjórðunga.

Sjá hér gögn um væntingar markaðsaðila:

Könnun á væntingum markaðsaðila í apríl 2022.

Sjá sérstaka upplýsingasíðu um væntingar markaðsaðila hér á vef Seðlabankans.

Til baka