logo-for-printing

29. desember 2020

Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga nr. 100/2016

Bygging Seðlabanka Íslands
Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur uppreiknað evrufjárhæðir laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi í samræmi við fyrirmæli laganna. Eftirfarandi eru uppreiknaðar viðmiðunarfjárhæðir laganna í íslenskum krónum sem gilda fyrir árið 2021.

Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga 100/2016 fyrir árið 2021

2.mgr. 6. gr. „Fjárhæðir í evrum sem tilgreindar eru í þessum lögum umreiknast í starfrækslugjaldmiðil vátryggingafélags miðað við sölugengi evru gagnvart umræddum gjaldmiðli í lok dags 31. október næstliðins árs.“

Miðgengi evru föstudaginn 30. okt. 2020 skv. gengisskráningu Seðlabanka Íslands*

164,33 kr.

EUR

ISK

3.gr.

1.tl. 3. mgr. 3.gr.

5.000.000 €

821.650.000 kr.

 

2.tl. 3. mgr. 3.gr.

25.000.000 €

4.108.250.000 kr.

 

3.tl. 3. mgr. 3.gr.

25.000.000 €

4.108.250.000 kr.

 

5.tl. 3. mgr. 3.gr.

500.000 €

82.165.000 kr.

 

5.tl. 3. mgr. 3.gr.

2.500.000 €

410.825.000 kr.

 

 

112. gr.

3.tl. 1.mgr. 112.gr

3.700.000 €

608.021.000 kr.

 

4.tl. 1.mgr. 112.gr

2.500.000 €

410.825.000 kr.

 

5.tl. 1.mgr. 112.gr

3.700.000 €

608.021.000 kr.

 

6.tl. 1.mgr. 112.gr

3.600.000 €

591.588.000 kr.

 

7.tl. 1.mgr. 112.gr

1.200.000 €

197.196.000 kr.

2.mgr. 172.gr „Fjárhæðir í evrum sem vísað er til í þessum lögum skulu uppfærðar á fimm ára fresti. Miða skal við breytingar á samræmdri vísitölu neysluverðs í Evrópusambandinu, grunnvísitölu frá 31. desember 2015. Nemi breytingar á vísitölunni lægri hlutfallstölu en 5% á tímabilinu skulu fjárhæðir haldast óbreyttar. Fjármálaeftirlitið skal birta uppfærðar fjárhæðir í íslenskum krónum.“

* Frá og með 1. apríl 2020 var sú breyting gerð að Seðlabankinn birti eingöngu skráð miðgengi allra gjaldmiðla sem bankinn skráir og er það þá opinbert viðmiðunargengi. Birting á kaup- og sölugengi gjaldmiðla lagðist þá af.


Til baka