logo-for-printing

11. nóvember 2020

Breytingar á vaxtaviðmiðunum

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands vekur athygli á nýlegri reglugerð Evrópusambandsins um fjárhagslegar viðmiðanir (reglugerð (ESB) 2016/1011, BMR), sem tekið hefur gildi innan EES. Tilgangur BMR er að efla traust á öllum tegundum fjárhagslegra viðmiðana í fjármálasamningum en kveikjan að þessum breytingum er LIBOR-hneykslið svonefnda sem sneri að kerfisbundnum tilraunum banka á fyrsta áratug þessarar aldar til að hafa áhrif á millibankavexti í eigin þágu.
Þessar nýju reglur fela í sér meðal annars að til séu aðrir valkostir en núverandi vaxtaviðmiðanir. Frá og með árslokum 2021 verður að meginstefnu til hætt að nota sk. IBOR-vaxtaviðmiðanir (LIBOR, EURIBOR, NIBOR o.s.frv.) og munu aðrar vaxtaviðmiðanir leysa þær af hólmi.
Mikilvægt er að stjórnendur og stjórnir fyrirtækja á fjármálamarkaði séu meðvitaðir um þessar breytingar og að gerðar verði viðeigandi ráðstafanir fyrir árslok 2021.

Nýjar vaxtaviðmiðanir

Víða um heim hafa fjármálayfirvöld lokið vinnu og hafið birtingu nýrrar vaxtaviðmiðunar í stað „IBOR“ vaxta í þeirra umdæmi. Slíkri vinnu er ekki lokið alls staðar. Í eftirfarandi töflu má sjá heiti þeirra viðmiðana sem byrjað er að birta og taka við af „IBOR“ viðmiðunum. Fyrirkomulagið byggir víða á svipaðri aðferðafræði. Í stað tilboða í vexti verður litið til eiginlegra vaxta í viðskiptum yfir nótt milli aðila.

Vaxtaviðmiðun

Gjaldmiðill

Ný vaxtaviðmiðun

Tegund

LIBOR

USD

SOFR

Yfir nótt

LIBOR

GBP

SONIA

Yfir nótt

LIBOR

CHF

SARON

Yfir nótt

LIBOR

EUR

€STR

Yfir nótt

EURIBOR

EUR

€STR

Yfir nótt

STIBOR

SEK

STIBOR

 

NIBOR

NOK

NOWA

Yfir nótt

OIBOR

 

 

 

CIBOR

DKK

CIBOR

 

CDOR

CAD

CORRA

Yfir nótt

REIBOR

ISK

 

 

Seðlabankinn hefur hafið, í samvinnu við viðskiptabankana, vinnu við að reikna út nýja vaxtaviðmiðun. Engar ákvarðanir hafa enn verið teknar um skráningu REIBOR. Seðlabankinn mun birta upplýsingar um það þegar þær liggja fyrir. Samkvæmt þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir því að frumvarp til laga um fjárhagslegar viðmiðanir sem innleiða mun BMR-reglugerðina verði lagt fyrir á yfirstandandi þingi. Samþykkt frumvarpsins hefur einungis áhrif á útreikning fjárhagslegra viðmiðana, þ.m.t. vaxtaviðmiðana og vísitalna, hér á landi en hefur ekki áhrif á tímasetningu breytinga vegna nýrra vaxtaviðmiðana sem stuðst er við erlendis.

Seðlabanki Íslands veitir nánari upplýsingar ef óskað er.


Til baka