logo-for-printing

11. mars 2020

Yfirlýsing peningastefnunefndar 11. mars 2020

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti bankans um 0,50 prósentur. Meginvextir bankans, vextir á sjö daga bundnum innlánum, verða því 2,25%.

Jafnframt hefur nefndin ákveðið að lækka meðaltalsbindiskyldu innlánsstofnana úr 1% niður í 0%. Föst bindiskylda verður áfram 1%. Lækkun meðaltalsbindiskyldunnar og breytt meðferð á föstu bindiskyldunni í lausafjárreglum munu rýmka lausafjárstöðu bankanna og auka svigrúm þeirra til að bregðast við breyttum aðstæðum í þjóðarbúskapnum.

Með þessum aðgerðum er slakað nokkuð á taumhaldi peningastefnunnar í ljósi versnandi efnahagshorfa í kjölfar aukinnar útbreiðslu COVID-19-veirunnar.

Peningastefnunefnd mun áfram fylgjast grannt með framvindu efnahagsmála og nota þau tæki sem nefndin hefur yfir að ráða til að styðja við þjóðarbúskapinn.

Sjá hér nánari umfjöllun í minnisblaði Seðlabankans um bindiskyldu

 

 

Frétt nr. 6/2020
11. mars 2020

Vextir verða því sem hér segir:

1. Daglán 4,00%
2. Lán gegn veði til 7 daga 3,00%
3. Innlán bundin í 7 daga 2,25%
4. Viðskiptareikningar 2,00%
5. Bindiskyldar innstæður, föst bindiskylda 0,00%

Sjá hér ennfremur: Vextir og bindiskylda við Seðlabanka Íslands. Vextir gilda frá og með 11. mars 2020. Bindihlutfall gildir frá og með 21. mars 2020.
Til baka