logo-for-printing

04. apríl 2017

Kaup Seðlabanka Íslands á aflandskrónum

Bygging Seðlabanka Íslands

Með vísan til fréttatilkynninga Seðlabanka Íslands 12. mars og 23. mars sl. býðst bankinn til að kaupa aflandskrónueignir, eins og þær eru skilgreindar í lögum nr. 37/2016 um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum, í skiptum fyrir reiðufé í evrum á genginu 137,5 krónur á evru. Tilboðið nær til innstæðna, víxla og skuldabréfa sem gefin eru út af ríkissjóði eða Íbúðalánasjóði, og innstæðubréfa Seðlabankans (CBI2016) (ISIN IS0000027068). Aflandskrónueignum í formi innstæðna skal skipt í innstæðubréf Seðlabankans áður en til viðskipta kemur. Verð miðast við hagstæðasta kauptilboð við lok viðskipta 10. mars 2017, eins og nánar er tilgreint í neðangreindri töflu, að viðbættum áföllnum vöxtum við uppgjör viðskipta. Allar greiðslur af hálfu Seðlabankans verða inntar af hendi með milligöngu Morgan Stanley í Lundúnum.

Tilboðið nær til erlendra fjármálafyrirtækja, sjóða og viðurkenndra mótaðila sem uppfylla skilyrði um varnir gegn peningaþvætti og aðrar kannanir á áreiðanleika viðskiptamanna gagnvart Morgan Stanley & Co. International plc. Slíkir aðilar geta átt viðskipti hvort sem er fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina sinna. Eigendur aflandskróna skulu hafa samband við vörsluaðila viðkomandi eigna vegna viðskipta og uppgjörs en frestur til að skila tilboði og uppgjör viðskipta getur verið mismunandi eftir vörsluaðilum.

Beiðnir um viðskipti verða að hafa borist Morgan Stanley fyrir lok dags föstudaginn 28. apríl 2017 en uppgjör mun fara fram eins fljótt og unnt er.

Nánari upplýsingar veita Már Guðmundsson seðlabankastjóri og Sturla Pálsson framkvæmdastjóri í síma 569 9600. Fyrirspurnir um framkvæmd er hægt að senda í netfangið offshore@sedlabanki.is

 

ISIN

Bráðabirgða ISIN

Flokkur

Hreint Kaupverð

(Við lokun 10. mars 2017)

IS0000017077

IS0000027266

RIKB 19 0226

107,15

IS0000019453

IS0000027191

RIKH 18 1009

99,75

IS0000024453

IS0000027209

RIKB 20 0205

103,50

IS0000020014

IS0000027175

RIKS 21 0414

103,56

IS0000020717

IS0000027282

RIKB 22 1026

111,26

IS0000019321

IS0000027233

RIKB 25 0612

120,41

IS0000020386

IS0000027241

RIKB 31 0124

114,97

XS0195066146

 

HFF150224

102,36

XS0195066575

 

HFF150434

108,51*

XS0195066658

 

HFF150644

114,01

IS0000027936

IS0000027993

RIKV 17 0515

99,00

IS0000027068

 

CBI2016

100,00

 *Uppgjör við og eftir 15. apríl 2017 lækkar hreina kaupverðið sem nemur afborgun af höfuðstól.

   

Nr. 12/2017
4. apríl 2017

Til baka