logo-for-printing

07. október 2014

Nýtt samkomulag um tryggingasamninga sem fela í sér sparnað erlendis

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands hefur gert samkomulag varðandi samninga sem þýska tryggingafélagið Bayern Versicherung hefur boðið viðskiptavinum sínum hér á landi, samanber reglur nr. 565/2014 um gjaldeyrismál.

Samkomulagið gerir erlenda tryggingafélaginu og viðskiptavinum þess hér á landi kleift að viðhalda óbreyttu samningssambandi og kemur þannig í veg fyrir mögulegt tjón neytenda samhliða því að draga úr neikvæðum áhrifum samninganna á greiðslujöfnuð Íslands. Með því er stuðlað að frekari stöðugleika í greiðslujafnaðar- og gengismálum hér á landi, í samræmi við markmið laga um gjaldeyrismál og reglna settra á grundvelli þeirra. Þá er markmiðið enn fremur að stuðla að jafnræði meðal aðila á sama markaði, samanber einnig frétt frá 11. september 2014.

Til að draga úr neikvæðum áhrifum á greiðslujöfnuð Íslands felst í samkomulaginu að tryggingafyrirtæki komi með til landsins erlendan gjaldeyri til mótvægis við yfir helming framtíðariðgjaldagreiðslna sem fara úr landi á grundvelli núgildandi samninga yfir gildistíma samkomulagsins. Geri tryggingafélag nýja samninga kemur það með til landsins erlendan gjaldeyri til mótvægis við framtíðariðgjaldagreiðslur sem fara úr landi á grundvelli þeirra samninga yfir gildistíma samkomulagsins.

Seðlabankinn telur að með samkomulaginu sé stigið stórt skref til að eyða óvissu sem fjöldi neytenda hefur búið við, jafnframt því sem stuðlað er að jákvæðum áhrifum á greiðslujöfnuð landsmanna og þar með auknum stöðugleika í efnahagslífi í landinu.

Nánari upplýsingar veitir Már Guðmundsson seðlabankastjóri í síma 5699600.

Nr. 35/2014
7. október 2014Til baka