logo-for-printing

28. ágúst 2012

Væntingakönnun markaðsaðila

Seðlabanki Íslands hóf í upphafi árs að gera ársfjórðungslegar kannanir á væntingum markaðsaðila til ýmissa hagstærða, svo sem verðbólgu og vaxta. Dagana 13.-17. ágúst sl. gerði Seðlabankinn könnunina í þriðja skiptið. Leitað var til 35 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 25 aðilum og var svarhlutfallið því 69%. Niðurstöður könnunarinnar sýna að markaðsaðilar gera ráð fyrir að verðbólga verði 4,6% á þriðja ársfjórðungi þessa árs, sem er nokkru lægra en þeir gerðu ráð fyrir í síðustu könnun bankans.

Ef miðað er við miðgildi svara í könnuninni sýna niðurstöður að markaðsaðilar vænta þess að ársverðbólga verði 4,8% eftir eitt ár og 4,5% eftir tvö ár, sem er tæplega einnar prósentu lækkun frá síðustu könnun. Markaðsaðilar vænta þess að gengi krónu gagnvart evru verði 155 krónur eftir eitt ár en það er lækkun á gengi evrunnar um 11 krónur frá síðustu könnun.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænta markaðsaðilar þess að veðlánavextir Seðlabankans verði 5,8% í lok september á þessu ári, en það eru 0,2 prósentum hærri vextir en í síðustu könnun bankans. Að auki gera markaðsaðilar ráð fyrir að veðlánavextir bankans verði 6,3% eftir eitt ár og er það óbreytt frá síðustu könnun.

Í niðurstöðum könnunarinnar töldu flestir markaðsaðilar taumhald peningastefnunnar vera hæfilegt þegar könnunin var framkvæmd.

Sjá væntingakönnunina hér: Væntingar markaðsaðila

Sjá ennfremur hér: Væntingakönnun markaðsaðila

Til baka