logo-for-printing

17. apríl 2012

Seðlabanki Íslands heldur gjaldeyrisútboð

Seðlabanki Íslands býðst til að kaupa evrur í skiptum fyrir íslenskar krónur til fjárfestingar til langs tíma í íslensku atvinnulífi eða gegn greiðslu í ríkisverðbréfum í flokknum RIKS 33 0321. Jafnframt kallar Seðlabanki Íslands eftir tilboðum frá aðilum sem vilja selja íslenskar krónur gegn greiðslu í reiðufé í erlendum gjaldeyri. Útboðin þrjú eru liður í losun hafta á fjármagnsviðskiptum, samanber áætlun Seðlabankans um losun gjaldeyrishafta frá 25. mars 2011 og einnig skilmála Seðlabanka Íslands um gjaldeyrisviðskipti samkvæmt fjárfestingarleið að losun gjaldeyrishafta frá 18. nóvember 2011 með síðari breytingum. 

Vakin er athygli á eftirfarandi þáttum í útboðunum: 
- Eins og kom fram í áætlun Seðlabankans um losun gjaldeyrishafta þá verður gætt að fjármálastöðugleika í hverju skrefi. Í því ljósi áskilur Seðlabankinn sér rétt til að takmarka heildar viðskiptamagn með hliðsjón af áhrifum útboðanna á lausafjárstöðu fjármálafyrirtækja. Endanleg útboðsfjárhæð ræðst af þátttöku. 
- Útboðsfyrirkomulag er með þeim hætti að öll samþykkt tilboð bjóðast fjárfestum á sama verði (e. single price). 
- Seðlabanki Íslands mun ekki gefa vísbendingu um hugsanlegt lágmarksverð í útboði vegna kaupa Seðlabankans á íslenskum krónum í skiptum fyrir erlendan gjaldeyri. 
- Uppgjör viðskipta í öllum útboðunum þremur verður tveim dögum eftir að útboði lýkur. 

Viðskiptavökum á millibankamarkaði með gjaldeyri er boðið að hafa milligöngu um viðskiptin. Tilteknir aðalmiðlarar á skuldabréfamarkaði hafa milligöngu um viðskipti í útboðinu gegn greiðslu í ríkisverðbréfum, en yfirlit um þá má finna á heimasíðu Seðlabankans. Fjármálafyrirtæki sem gert hafa samstarfssamning við Seðlabanka Íslands um milligöngu (upplýsingar hér) munu annast framlagningu umsókna um fyrirhugaða þátttöku fjárfesta í útboðinu samkvæmt fjárfestingarleiðinni. Útboðið er opið fjárfestum sem hafa fengið samþykkta umsókn um þátttöku í fjárfestingarleið. 

Samhliða útboðunum mun Seðlabankinn, fyrir hönd ríkissjóðs, bjóðast til að kaupa til baka krónuskuldabréf ríkissjóðs sem falla á gjalddaga fyrir lok maí 2013 (sjá frétt frá Lánamálum ríkisins, samanber viðhengi). 


Tilboðum skal skilað eigi síðar en 9. maí 2012. Nánari lýsingu á framkvæmd útboðanna þriggja er að finna í útboðsskilmálum. 

Markmið þessara aðgerða er að selja krónur fyrir gjaldeyri til aðila sem ákveðið hafa að fjárfesta í íslensku atvinnulífi eða í skuldabréfum ríkissjóðs sem verða í vörslu í 5 ár. Aðgerðin stuðlar þannig að því að fjármagna ríkissjóð á hagkvæman hátt til langs tíma og draga með þeim hætti úr endurfjármögnunarþörf auk þess að laða til landsins erlendan gjaldeyri í langtímafjárfestingar og auðvelda þannig losun gjaldeyrishafta. 

Útboðinu um kaup á krónum er ætlað að stuðla að því að fjárfestar geti selt krónueignir sínar með skipulögðum hætti ef þeir svo kjósa. Lausafjárstaða bankanna er nægilega sterk til þess að standast tilfærslur á þeirri krónufjárhæð sem Seðlabankinn mun bjóðast til að kaupa og með ofangreindum endurkaupum á ríkisbréfum er dregið úr mögulegum hliðaráhrifum viðskiptanna á skuldabréfamarkað. 

Samkvæmt útboðsáætlun Seðlabankans er stefnt að næsta útboði 20. júní næstkomandi. 

Nánari upplýsingar veitir Már Guðmundsson seðlabankastjóri í síma 569-9600. 

Fylgiskjöl:

Útboðsskilmálar vegna kaupa Seðlabanka Íslands á erlendum gjaldeyri í skiptum fyrir ríkisverðbréf. Viðskiptadagur 9. maí 2012.pdf

Útboðsskilmálar vegna kaupa Seðlabanka Íslands á erlendum gjaldeyri samkvæmt fjárfestingarleið. Viðskiptadagur 9. maí 2012.pdf

Útboðsskilmálar vegna kaupa Seðlabanka Íslands á íslenskum krónum í skiptum fyrir erlendan gjaldeyri. Viðskiptadagur 9. maí 2012.pdf

Áætlun Seðlabanka Íslands um losun gjaldeyrishafta frá 25. mars 2011

Skilmálar um gjaldeyrisviðskipti samkvæmt fjárfestingarleið að losun gjaldeyrishafta (með breytingum. Birt fyrst 18.11.2011) 

Milligönguaðilar, vörsluaðilar og aðalmiðlarar

Sjá ennfremur: 

Frétt um fjárfestingarleiðina frá 18.11.2011 

Til baka