logo-for-printing

30. mars 2012

Málstofa um stöðu íslenskra heimila í aðdraganda og í kjölfar hrunsins

Þriðjudaginn 3. apríl klukkan 15:00 verður haldin málstofa í fundarsal Seðlabankans, Sölvhóli um þetta efni.
Frummælendur verða Þorvarður Tjörvi Ólafsson og Karen Á. Vignisdóttir, hagfræðingar á hagfræði- og peningastefnusviði Seðlabankans. Á málstofunni verða kynntar lokaniðurstöður á greiningu á stöðu íslenskra heimila á undanförnum árum.

Kynningin byggir á ítarlegri rannsóknarritgerð (Working Paper) um fjárhagsstöðu íslenskra heimila sem verður birt um miðjan apríl. Greiningin lýtur í meginatriðum að því hvernig staða heimila þróaðist frá ársbyrjun 2007 til ársloka 2010. Hins vegar eru áhrif aðgerða er voru framkvæmdar að þeim tíma loknum einnig skoðuð. Tekið er tillit til svokallaðrar 110% leiðar, sérstakrar vaxtaniðurgreiðslu og endurútreiknings gengistryggðra lána (þó ekki nýuppkveðins dóms), auk greiðslujöfnunar, frystinga og fleiri aðgerða. Þá eru einnig skoðuð áhrif flatrar niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána.

Meginviðfangsefni greiningarinnar eru eftirfarandi:

1. Hvernig hefur hlutfall skuldsettra heimila í greiðsluvanda þróast yfir þetta fjögurra ára tímabil?

2. Hvernig hefur hlutfall skuldsettra húseigenda með neikvætt eigið fé þróast, þ.e. þeirra sem skulda meira en þeir eiga og eru því í skuldavanda?

3. Hvernig hefur hlutfall húseigenda í þeirri sérlega viðkvæmu stöðu að vera bæði í greiðslu- og skuldavanda þróast?

4. Hvaða áhrif hafa aðgerðir til handa heimilum haft og hvernig hafa þær dreifst á skuldsett heimili? Hefur afrakstur aðgerðanna skilað sér fyrst og fremst til þeirra sem eru í vanda?

Niðurstöður greiningarinnar eru sýndar fyrir ólíka hópa, t.d. á grundvelli tekna, gjaldmiðlasamsetningu lána, fjölskyldugerðar, aldurs og búsetu. Sérstök áhersla er lögð á að sýna einkenni hópsins í vanda. Þá er staða íslenskra heimila einnig sett í alþjóðlegt samhengi. 

Til baka