logo-for-printing

12. janúar 2012

Seðlabanki Íslands býðst til að kaupa evrur

Seðlabanki Íslands býðst til að kaupa evrur í skiptum fyrir íslenskar krónur til fjárfestingar til langs tíma í íslensku atvinnulífi eða gegn greiðslu í ríkisverðbréfum í flokknum RIKS 30 0701. Útboðin tvö eru liður í losun hafta á fjármagnsviðskiptum, samanber áætlun Seðlabankans um losun gjaldeyrishafta frá 25. mars 2011 og einnig skilmála Seðlabanka Íslands um gjaldeyrisviðskipti samkvæmt fjárfestingarleið að losun gjaldeyrishafta frá 18. nóvember 2011. 

Seðlabankinn býðst til að kaupa allt að 100 milljónir evra samanlagt í útboðunum tveimur. Útboðsfjárhæðin er háð þeim fyrirvara að hún er sameiginleg báðum útboðum og kann því að taka endanlegt mið af því. Seðlabankinn áskilur sér rétt til að hækka eða lækka útboðsfjárhæðina. 

Tilteknir aðalmiðlarar á skuldabréfamarkaði hafa milligöngu um viðskipti í útboðinu gegn greiðslu í ríkisverðbréfum, en yfirlit um þá má finna á heimasíðu Seðlabankans. 

Fjármálafyrirtæki sem gert hafa samstarfssamning við Seðlabanka Íslands um milligöngu (upptalning hér að neðan) munu annast framlagningu umsókna um fyrirhugaða þátttöku fjárfesta í útboðinu samkvæmt fjárfestingarleiðinni. Útboðið er opið fjárfestum sem hafa fengið samþykkta umsókn um þátttöku í fjárfestingarleið. 

Tilboðum skal skilað eigi síðar en 15. febrúar 2012. Nánari lýsingu á framkvæmd útboðanna er að finna í útboðsskilmálum. 

Markmið þessara aðgerða er að selja krónur fyrir gjaldeyri til aðila sem ákveðið hafa að fjárfesta í íslensku atvinnulífi eða í skuldabréfum ríkissjóðs sem verða í vörslu í 5 ár. Aðgerðin stuðlar þannig að því að fjármagna ríkissjóð á hagkvæman hátt til langs tíma og draga með þeim hætti úr endurfjármögnunarþörf auk þess að laða til landsins erlendan gjaldeyri í langtímafjárfestingar og auðvelda þannig losun gjaldeyrishafta.

 

Nánari upplýsingar veitir Már Guðmundsson seðlabankastjóri í síma 569-9600. Fylgiskjöl: 

Útboðsskilmálar vegna kaupa Seðlabanka Íslands á erlendum gjaldeyri í skiptum fyrir ríkisverðbréf. Viðskiptadagur: 15. febrúar 2012 (pdf-skjal) 

Útboðsskilmálar vegna kaupa Seðlabanka Íslands á erlendum gjaldeyri samkvæmt fjárfestingarleið. Viðskiptadagur: 15. febrúar 2012 (pdf-skjal)

Áætlun Seðlabanka Íslands um losun gjaldeyrishafta frá 25. mars 2011

 

Sjá ennfremur:

Skilmálar um gjaldeyrisviðskipti  samkvæmt fjárfestingarleið að losun gjaldeyrishafta (birt fyrst 18.11.2011)

Sjá einnig frétt um fjárfestingarleiðina frá 18.11.2011_______ 
Fjárfestum sem hyggjast taka þátt í útboðinu er bent á að hafa samband við eitthvert neðangreindra fjármálafyrirtækja sem gert hafa samning við Seðlabanka Íslands um milligöngu vegna fjárfestingarleiðarinnar: 
Arctica Finance hf. 
Arion banki hf. 
Auður Capital hf.
HF Verðbréf hf. 
Íslandsbanki hf. 
Landsbankinn hf. 
MP Banki hf. 
Straumur fjárfestingabanki hf. 

Nr. 2/2012 
12. janúar 2012 

Til baka