logo-for-printing

Tímaraðir

  Dagur Mánuður Ár
Fyrri dagsetning:
Seinni dagsetning:
Gerð gengis:
Veldu gildi:

 Veldu einn eða fleiri gjaldmiðil / vísitölu:


* Gengisvísitala er hin opinbera gengisvísitala Seðlabankans. Hún er byggð á vísitölu meðalgengis - viðskiptavog þröng sem hefur verið endurreiknuð þannig að 2. janúar 2009 taki hún sama gildi og vísitala gengisskráningar sem Seðlabankinn hefur hætt að reikna. Þannig myndast framhald þeirrar talnaraðar sem vitnað var til fyrir árið 2009 þegar fjallað var um gengi.

** Hætt var að reikna vísitölu gengisskráningar í árslok 2008

Til athugunar

1. apríl 2020:
Hætt var að birta kaup- og sölugengi gjaldmiðla 1. apríl 2020. Frá þeim degi er einungis birt miðgengi allra þeirra gjaldmiðla sem Seðlabanki Íslands skráir. Sjá nánar í frétt frá 9. október 2019. 

6. janúar 2009:
Hætt var að birta vísitölu gengisskráningar (TWI) í ársbyrjun 2009, sbr. frétt bankans nr. 43/2006 frá 30. nóvember 2006 og greinargerð bankans um uppfærslu gengisvoga og nýjar gengisvísitölur (sjá hér: Uppfærsla gengisvoga og nýjar gengisvísitölur). Sjá einnig frétt bankans nr. 1/2009 frá 6. janúar 2009.
_____________________________________________________

Til upplýsingar skal þess einnig getið hér að frá og með 1. janúar 1999 varð evran gjaldmiðill (án seðla og myntar) í 11 Evrópulöndum. Þessi lönd voru: Þýskaland, Frakkland, Spánn, Portúgal, Austurríki, Írland, Finnland, Holland, Belgía, Lúxemburg og Ítalía. Í ársbyrjun 2001 bættist Grikkland í þennan hóp. Þjóðmyntir þessara landa voru notaðar þar til í árslok 2001 en í ársbyrjun 2002 voru gefnir út evruseðlar og myntir sem tóku við hlutverki þeirra. Frá ársbyrjun 1999 hefur hlutfall hverrar þjóðmyntar verið fast gagnvart evru.

Til athugunar: Hinn fyrsta júlí 2002 var lögð af formleg opinber skráning Seðlabanka Íslands á gengi gjaldmiðla þeirra landa sem tóku upp evru í ársbyrjun 2002. Í frétt sem birt var 1. júlí 2002 var frá þessu greint og jafnframt voru birtir reiknistuðlar sem notast skal við þegar reikna þarf út gengi eldri gjaldmiðla út frá gengi evru.