logo-for-printing

Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja

06. september

2.ársfjórðungur 2023

Heildarfjármunaeign fjármálafyrirtækja á 2. ársfjórðungi 2023 nam 19.558,2 ma. kr. og hafði hækkað um 231,4 ma. kr. frá 1. ársfjórðungi 2023. Helstu breytingar voru þær að verðbréfaeign hækkaði um 160,5 ma.kr. og hlutafjáreign og annað eigið fé hækkaði um 146,4 ma.kr. Heildarskuldir fjármálafyrirtækja námu 19.723,5 ma.kr. og hækkuðu um 232,7 ma.kr. á ársfjórðungnum. Helstu breytingar voru þær að lántaka hækkaði um 23,8 ma.kr. Nettó fjármunaeign fjármálafyrirtækja á 2. ársfjórðungi 2023 var neikvæð um 165,3 ma.kr.
Staða á útlánum fjármálafyrirtækja til heimila í lok 2. ársfjórðungs 2023 var 2.962,1 ma.kr. þar af námu skuldir heimila með veði í íbúð 2.498,5 ma.kr. Staða á útlánum fjármálafyrirtækja til fyrirtækja í lok 2. ársfjórðungs 2023 var 2.313,4 ma.kr. að teknu tilliti til niðurfærslna. Eign fjármálafyrirtækja í markaðsskuldabréfum fyrirtækja nam 494,2 ma.kr.
Fjármálareikningar eru birtir sem heildar efnahagsyfirlit fjármálafyrirtækja en einnig eru birtar töflur sem skipta þeim niður annars vegar eftir tegundum fjármálafyrirtækja og hins vegar eftir mótaðilum.

Tímaraðir eru birtar fyrir heildina og einnig skiptar niður eftir tegundum fyrirtækja. Til viðbótar eru birtar tímaraðir með skuldum fyrirtækja við fjármálafyrirtæki, annars vegar skipt eftir lánveitendum og hins vegar eftir tegundum lána. Einnig eru birtar tímaraðir með eign fjármálafyrirtækja á skuldabréfum útgefnum af atvinnufyrirtækjum. Tímaröðum með skuldum heimila við fjármálafyrirtæki er skipt eftir lánveitendum og tegundum lána. Einnig er birt tímaröð um skuldir heimila með veði í íbúð sundurliðað eftir tegundum lána.

Fjármálareikningar eru unnir samkvæmt aðferðafræði sem byggir á þjóðhagsreikningastaðli Evrópusambandsins (ESA2010) og staðli Alþjóða gjaldeyrissjóðsins um hagtölur peninga- og fjármála.

Hagstofa Íslands birtir fjármálareikninga fyrir allt hagkerfið á vefsíðu sinni.

Fjármálareikningar á vefsíðu Hagstofunnar.


Næsta birting: 06. desember 2023


Umsjón

Gagnaþjónusta | adstod@sedlabanki.is