logo-for-printing

Lífeyrissjóðir

07. október

Ágúst 2021

Eignir lífeyrissjóða námu 6.410,5 ma.kr. í lok ágúst og hækkuðu um 167,8 ma.kr. milli mánaða. Þar af voru eignir samtryggingadeilda 5.739,1 ma.kr. og séreignadeilda 671,4 ma.kr.

Innlendar eignir lífeyrissjóða námu 4.152,9 ma.kr. Þar af voru innlán í innlendum innlánsstofnunum 163,7 ma.kr. og innlend útlán 489,6 ma.kr. Eign lífeyrissjóða á innlendum markaðsskuldabréfum nam 2.207,9 ma.kr. og hlutabréf og hlutdeildarskírteini námu 1.110,4 ma.kr.

Erlendar eignir lífeyrissjóða námu 2.257,6 ma.kr. í lok ágúst. Þar af voru 2.196,0 ma.kr. í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 28,9 ma.kr. í innlánum í erlendum innlánsstofnunum og 6,3 ma.kr. í erlendum markaðsskuldabréfum. Hrein eign lífeyrissjóða nam 6.400,6 ma.kr. en aðrar skuldir námu 9,9 ma.kr.


Næsta birting: 04. nóvember 2021


Umsjón

Gagnaþjónusta | fjarmalafyrirtaeki@sedlabanki.is