logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

30. september

Ágúst 2021

Staða markaðsskuldabréfa nam 3.132 ma.kr. í lok ágúst 2021 og lækkaði um 23,7 ma. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa lækkaði um 26,0 ma.kr. og ríkisvíxlar lækkuðu um 5,6 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 4,4 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 1028,6 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa á aðallista Kauphallar Íslands nam 2.398,3 ma.kr í lok ágúst 2021.


Næsta birting: 29. október 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is