logo-for-printing

Lífeyrissjóðir

04. júní

Apríl 2021

Eignir lífeyrissjóða námu 6.028,4 ma.kr. í lok apríl og hækkuðu um 148,5 ma.kr. milli mánaða. Þar af voru eignir samtryggingadeilda 5.380,5 ma.kr. og séreignadeilda 647,9 ma.kr.

Innlendar eignir lífeyrissjóða námu 3.989,2 ma.kr. Þar af voru innlán í innlendum innlánsstofnunum 158,2 ma.kr. og innlend útlán 500,7 ma.kr. Eign lífeyrissjóða á innlendum markaðsskuldabréfum nam 2.192,4 ma.kr. og hlutabréf og hlutdeildarskírteini námu 982,3 ma.kr.

Erlendar eignir lífeyrissjóða námu 2.039,2 ma.kr. í lok apríl. Þar af voru 1.995,6 ma.kr. í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 28,3 ma.kr. í innlánum í erlendum innlánsstofnunum og 7,1 ma.kr. í erlendum markaðsskuldabréfum. Hrein eign lífeyrissjóða nam 6.017,5 ma.kr. en aðrar skuldir námu 10,9 ma.kr.

Ný útlán að frádregnum uppgreiðslum námu -3,4 ma.kr. í lok apríl, þar af voru verðtryggð lán að frádregnum uppgreiðslum -4,4 ma.kr. og óverðtryggð lán 1,0 ma.kr.


Næsta birting: 07. júlí 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalafyrirtaeki@sedlabanki.is