logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

31. maí

Apríl 2021

Staða markaðsskuldabréfa nam 3.099 ma.kr. í lok apríl 2021 og lækkaði um 5,0 ma. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa lækkaði um 22,1 ma.kr. og ríkisvíxlar hækkuðu um 8,7 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 7,6 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 932,7 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa á aðallista Kauphallar Íslands nam 1.740,2 ma.kr í lok apríl 2021.


Næsta birting: 30. júní 2021


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is