logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

30. júlí

Júní 2020

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.651 ma.kr. í lok júní 2020 og hækkaði um 55,5 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 1,3 ma.kr. og ríkisvíxlar hækkuðu um 8,7 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 0,6 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 796 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1.189,1 ma.kr í lok júní 2020.


Næsta birting: 28. ágúst 2020


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is