logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

30. desember

Nóvember 2019

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.513,2 ma.kr. í lok nóvember 2019 og lækkaði um 0,9 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa lækkaði um 9,8 ma.kr. en ríkisvíxlar lækkuðu um 7,6 ma.kr. Bankabréf og víxlar lækkuðu samtals um 1,3 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 767,6 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1.233,4 ma.kr í lok nóvember 2019.


Næsta birting: 28. janúar 2020


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is