logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

Júlí 2019

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.562,5 ma.kr. í lok júlí 2019 og hækkaði um 7,5 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 1,2 ma.kr. en ríkisvíxlar hækkuðu um 4,7 ma.kr. Bankabréf og víxlar lækkuðu samtals um 8,2 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 769,0 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1.186,9 ma.kr í lok júlí 2019.


Næsta birting:


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is