logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

Apríl 2019

Staða markaðsskuldabréfa nam 2.535,5 ma.kr. í lok apríl 2019 og hækkaði um 14,7 ma.kr. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 14,0 ma.kr. en ríkisvíxlar hækkuðu um 3,8 ma.kr. Bankabréf og víxlar lækkuðu samtals um 4,4 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 738,4 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands nam 1.109,0 ma.kr í lok apríl 2019.


Næsta birting:


Umsjón

Fjármálareikningar og markaðir | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is