logo-for-printing

Peningastefnunefnd

Peningastefnunefnd 2018

Ákvarðanir um beitingu stjórntækja Seðlabanka Íslands í peningamálum eru teknar af peningastefnunefnd bankans, lögum samkvæmt. Stjórntæki bankans teljast í þessu sambandi vera vextir bankans, viðskipti við lánastofnanir önnur en þrautavaralán, ákvarðanir um bindiskyldu og viðskipti á gjaldeyrismarkaði sem hafa það markmið að hafa áhrif á gengi krónunnar. Frá 20. ágúst 2019 sitja í peningastefnunefnd Ásgeir Jónsson, formaður, Rannveig Sigurðardóttir, Þórarinn G. Pétursson, Katrín Ólafsdóttir og Gylfi Zoëga.

 

Vaxtaákvarðanir, yfirlýsingar og fundargerðir

Samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands skal peningastefnunefnd bankans funda a.m.k. átta sinnum á ári og birta fundargerðir sínar opinberlega og gera grein fyrir ákvörðunum sínum og forsendum þeirra. Ákvarðanir í peningamálum eru birtar í yfirlýsingu peningastefnunefndar sem gefin er út fyrir opnun markaða þann dag sem vaxtaákvörðun er kynnt. Peningastefnunefnd birtir fundargerðir sínar tveimur vikum eftir að vaxtaákvörðun er tilkynnt, en þar kemur fram mat nefndarinnar á stöðu og horfum í efnahags- og peningamálum og rökstuðningur nefndarmanna fyrir atkvæðum sínum. Frá og með fyrsta fundi peningastefnunefndar á árinu 2019 skal tilgreina í fundargerð hvers fundar hvernig atkvæði einstakra nefndarmanna féllu. Nánar má lesa um starfshætti peningastefnunefndar sem eru staðfestir af bankaráði Seðlabanka Íslands. 

 


Vaxtaákvörðunardagar og birtingartími fundargerða peningastefnunefndar.


Dagsetning vaxtaákvörðunar peningastefnunefndarYfirlýsing peningastefnunefndarVikur frá síðasta vaxtaákvörðunardegiFundargerð peningastefnunefndar
08. febrúarVaxtaákvörðun822. febrúar
15. marsVaxtaákvörðun529. mars
17. maíVaxtaákvörðun931. maí
14. júníVaxtaákvörðun428. júní
23. ágústVaxtaákvörðun1006. september
04. októberVaxtaákvörðun618. október
15. nóvemberVaxtaákvörðun629. nóvember
13. desemberVaxtaákvörðun427. desember