logo-for-printing

Peningastefnunefnd

Peningastefnunefnd 2018Ákvarðanir um beitingu stjórntækja Seðlabanka Íslands í peningamálum eru teknar af peningastefnunefnd bankans, lögum samkvæmt. Stjórntæki bankans teljast í þessu sambandi vera vextir bankans, viðskipti við lánastofnanir önnur en þrautavaralán, ákvarðanir um bindiskyldu og viðskipti á gjaldeyrismarkaði sem hafa það markmið að hafa áhrif á gengi krónunnar. Frá 1. júlí 2018 sitja í peningastefnunefnd Már Guðmundsson, formaður, Gylfi Zoëga, Katrín Ólafsdóttir, Rannveig Sigurðardóttir og Þórarinn G. Pétursson.

 

Vaxtaákvarðanir, yfirlýsingar og fundargerðir

Samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands skal peningastefnunefnd bankans funda a.m.k. átta sinnum á ári og birta fundargerðir sínar opinberlega og gera grein fyrir ákvörðunum sínum og forsendum þeirra. Ákvarðanir í peningamálum eru birtar í yfirlýsingu peningastefnunefndar sem gefin er út fyrir opnun markaða þann dag sem vaxtaákvörðun er kynnt. Peningastefnunefnd birtir fundargerðir sínar tveimur vikum eftir að vaxtaákvörðun er tilkynnt, en þar kemur fram mat nefndarinnar á stöðu og horfum í efnahags- og peningamálum og rökstuðningur nefndarmanna fyrir atkvæðum sínum. Í Ársskýrslu bankans er greint frá því hvernig einstakir nefndarmenn greiddu atkvæði. Nánar má lesa um starfshætti peningastefnunefndar sem eru staðfestir af bankaráði Seðlabanka Íslands. 

 


Vaxtaákvörðunardagar og birtingartími fundargerða peningastefnunefndar.


Dagsetning vaxtaákvörðunar peningastefnunefndarYfirlýsing peningarstefnunefndarVikur frá síðasta vaxtaákvörðunardegiFundargerð peningastefnunefndar
02. febrúarVaxtaákvörðun816. febrúar
16. marsVaxtaákvörðun630. mars
20. aprílVaxtaákvörðun504. maí
15. júníVaxtaákvörðun829. júní
17. ágústVaxtaákvörðun931. ágúst
21. septemberVaxtaákvörðun505. október
02. nóvemberVaxtaákvörðun616. nóvember
07. desemberVaxtaákvörðun521. desember