Rit og skýrslur- safnsíður

Seðlabankinn sinnir fjölþættri útgáfustarfsemi, einkum í því skyni að koma upplýsingum um verðlags- og peningamál, stöðu fjármálastofnana og fleira á framfæri við almenning og ýmsa erlenda aðila. 

Ársskýrsla Seðlabanka Íslands

Margvíslegar niðurstöður af skýrslugerð eru birtar í Ársskýrslu Seðlabankans, sem einnig er gefin út á ensku.

Peningamál

Í Peningamálum gerir Seðlabankinn grein fyrir horfum í efnahags- og peningamálum. Ritið kemur út fjórum sinnum á ári. Í byrjun maí og byrjun nóvember er þar birt verðbólgu- og þjóðhagsspá ásamt ýtarlegri umfjöllun um þróun og horfur í efnahags- og peningamálum. Í janúar og ágúst er birt uppfærð verðbólgu- og þjóðhagsspá með styttri umfjöllun um þróun og horfur efnahags- og peningamála. Ritið er einnig gefið út á ensku undir heitinu Monetary Bulletin. Greiningin og spáin gegnir síðan mikilvægu hlutverki við mótun peningastefnunnar.

Fjármálastöðugleiki

Í Fjármálastöðugleika er tvisvar á ári birt yfirlit yfir stöðu fjármálakerfisins, þ.e. um styrk þess og hugsanlega veikleika og áhættu sem því kann að vera búin bæði af þjóðhagslegum og rekstrarlegum toga. Í ritinu greinir Seðlabankinn frá því hvernig hann vinnur að verkefnum sem varða virkt og öruggt fjármálakerfi. Fjármálastöðugleiki er einnig gefinn út á ensku undir heitinu Financial Stability.

Fjármálainnviðir

Í ritinu Fjármálainnviðir er fjallað um fjármálainnviði, þ.e. kerfislega mikilvæg greiðslu- og uppgjörskerfi og önnur kerfi sem eru á meðal þeirra þátta sem horft er til við mat á fjármálastöðugleika. Ritið hefur komið út einu sinni á ári frá árinu 2013, en áður var þessi umfjöllun hluti af ritinu Fjármálastöðugleiki.

Economy of Iceland

Ritið Economy of Iceland kemur út annað hvert ár og eingöngu á ensku. Ritið er einkum ætlað starfsmönnum erlendra fyrirtækja og stofnana sem vilja kynna sér gerð íslenska hagkerfisins og þróun þess. Því er ekki ætlað að fjalla um nýjustu þróun og horfur, það er gert í ritum bankans Peningamálum og Fjármálastöðugleika.

Efnahagsmál

Í vefritinu Efnahagsmál eru birtar almennar og aðgengilega greinar um efnahagsmál eftir starfsmenn bankans. Höfundamerktar greinar voru áður birtar í Peningamálum. Valdar greinar í ritinu birtast einnig á ensku undir heitinu Economic Affairs.

Hagvísar

Seðlabanki Íslands birtir ársfjórðungslega yfirlit yfir þróun efnahagsmála og safn hagvísa, Hagvísa Seðlabanka Íslands. Fyrst og fremst er miðað við birtingu á vef bankans. Hagvísarnir eru einnig gefnir út á ensku undir heitinu Economic Indicators.

Rannsóknarritgerðir

Höfundamerktar rannsóknarritgerðir sem tengjast verkefnum bankans eru birtar á ensku undir heitinu Working Papers.

Sérrit

Seðlabankinn birtir greinargerðir og skýrslur um málaflokka sem tengjast starfsemi hans eftir því sem tilefni gefast til. Undir heitinu Sérrit eru birtar greinargerðir bankastjórnar og viðameiri skýrslur en í Upplýsingariti eru birtar ýmsar upplýsingar tengdar verkefnum bankans.  

Upplýsingarit

Seðlabankinn birtir greinargerðir og skýrslur um málaflokka sem tengjast starfsemi hans eftir því sem tilefni gefast til. Undir heitinu Sérrit eru birtar greinargerðir bankastjórnar og viðameiri skýrslur en í Upplýsingariti eru birtar ýmsar upplýsingar tengdar verkefnum bankans.

Eldri rit bankans

Bankinn gaf út Fjármálatíðindi frá árinu 1964 fram til ársins 2007, en í því voru birtar greinar um hagfræði og efnahagsmál.

Seðlabankinn hefur nokkrum sinnum gefið út viðamikið rit á ensku um íslenskt samfélag, Iceland, sem kom síðast út 1996. Fyrsta útgáfa þess rits var árið 1936 á vegum Landsbanka Íslands.