logo-for-printing

06. nóvember 2014

Könnun á væntingum markaðsaðila

Bygging Seðlabanka Íslands

Könnun á væntingum markaðsaðila var framkvæmd dagana 29.- 31. október sl. Leitað var til 31 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 21 aðila og var svarhlutfallið því 68%.

Niðurstöður könnunarinnar í október gefa til kynna að verðbólguvæntingar markaðsaðila hafa lækkað nokkuð frá ágústkönnun bankans. Miðað við miðgildi svara í könnuninni virðast þeir vænta um 1,8% verðbólgu á fjórða fjórðungi þessa árs og 2,1% á fyrsta fjórðungi þess næsta sem er um 0,9 prósentum minni verðbólga en þeir gerðu ráð fyrir í ágúst. Könnunin bendir einnig til þess að væntingar þeirra til verðbólgu eftir eitt og tvö ár hafi lækkað um 0,5-0,6 prósentur, í 2,8% og 3%. Niðurstöðurnar sýna jafnframt að markaðsaðilar vænta þess að ársverðbólga verði 3% að meðaltali á næstu fimm árum og 3,2% að meðaltali á næstu tíu árum sem er lækkun um 0,7-0,8 prósentur frá ágústkönnun bankans. Þá gefur könnunin til kynna að markaðsaðilar vænta þess að gengi krónu gagnvart evru verði 154 kr. eftir eitt ár sem er tæplega 4% hærra gengi en í síðustu könnun bankans.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænta markaðsaðilar þess að veðlánavöxtum bankans verði haldið óbreyttum fram á fjórða ársfjórðung 2015 þegar þeir verða hækkaðir um 0,25 prósentur, í 6,25%, og að þeir verði orðnir 6,5% eftir tvö ár. Það eru 0,25 prósentum lægri vextir en þeir væntu í ágústkönnun bankans. Niðurstöðurnar gefa hins vegar til kynna að markaðsaðilar vænta þess að raunvextir bankans verði 0,3-0,4 prósentum hærri eftir eitt og tvö ár. Þegar könnunin var framkvæmd taldi um ¾ hluti svarenda taumhald peningastefnunnar vera of þétt eða allt of þétt sem er aukning um 50 prósentur frá ágústkönnun bankans. Á sama tímabili hefur hlutfall þeirra sem töldu taumhaldið hæfilegt lækkað úr 68% í tæplega 24%.

Sjá væntingakönnunina hér: Væntingakönnun markaðsaðila 4F2014 (Excel-skjal)

Frekari upplýsingar um markmið og framkvæmd væntingakönnunar markaðsaðila má finna hér: Upplýsingarit 1.2

Sjá ennfremur: Væntingakönnun markaðsaðila

Til baka