logo-for-printing

22. maí 2014

Væntingakönnun markaðsaðila

Dagana 12.–14. maí sl. kannaði Seðlabanki Íslands væntingar markaðsaðila til ýmissa hagstærða, svo sem verðbólgu og vaxta. Leitað var til 31 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör bárust frá 23 aðilum og var svarhlutfallið því 74%.

Niðurstöður könnunarinnar í maí sýna að væntingar markaðsaðila um ársverðbólgu til skamms tíma hafa lækkað frá síðust könnun sem gerð var í byrjun febrúar sl. Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænta markaðsaðilar þess að ársverðbólga verði að meðaltali um 2,4% á öðrum og þriðja fjórðungi þessa árs sem er um 0,4-0,6 prósentum minni verðbólga en þeir gerðu ráð fyrir í síðustu könnun bankans. Niðurstöður sýna einnig að markaðsaðilar vænta þess að ársverðbólga verði 3,1% eftir eitt ár og 3,5% eftir tvö ár sem er svipuð niðurstaða og í síðustu könnun. Jafnframt sýna niðurstöður að markaðsaðilar vænta þess að ársverðbólga verði að meðaltali 3,6% á næstu fimm árum og 3,8% á næstu 10 árum sem er lækkun um 0,2 prósentur frá febrúarkönnun bankans. Væntingar markaðsaðila um gengi krónu gagnvart evru eftir eitt ár haldast óbreyttar í 160 kr. milli kannana.

Í könnuninni í maí voru þeir markaðsaðilar sem væntu þess að verðbólga yrði ekki við 2,5% markmið Seðlabankans til lengri tíma litið beðnir um að svara því hvers vegna þeir teldu að svo yrði ekki. Langstærstur hluti þeirra taldi ytri skilyrði vera meginástæðu þess að bankinn geti ekki haldið verðbólgu við markmið til langs tíma litið.

Líkt og í febrúar vænta markaðsaðilar þess að veðlánavextir Seðlabankans, miðað við miðgildi svara í könnuninni, haldist óbreyttir í 6% fram á fyrsta ársfjórðung 2015 en verði þá hækkaðir um 0,25 prósentur og síðan í 6,5% eftir tvö ár. Þegar könnunin var gerð töldu 50% markaðsaðila taumhald peningastefnunnar vera of þétt eða alltof þétt, eða um 8 prósentum fleiri en í síðustu könnun bankans, og um 41% töldu það vera hæfilegt. Rúmlega 9% töldu það hins vegar of laust eða alltof laust sem er um 4 prósentum fleiri en í febrúarkönnun bankans.

Sjá væntingakönnunina hér: Væntingar markaðsaðila 2F2014 (Excel-skjal)

Sjá ennfremur: Væntingakönnun markaðsaðila

Til baka