logo-for-printing

03. mars 2014

Undirliggjandi erlend staða þjóðarbúsins í lok fjórða ársfjórðungs 2013

Sjá hér fréttina í heild með töflu um undirliggjandi erlenda stöðu þjóðarbúsins: Undirliggjandi erlend staða þjóðarbúsins í lok fjórða ársfjórðungs 2013

Á vef Seðlabanka Íslands hafa nú verið birt bráðabirgðayfirlit um greiðslujöfnuð við útlönd á fjórða ársfjórðungi 2013 og um stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.

Til frekari upplýsinga birtir Seðlabankinn samhliða mat á undirliggjandi hreinni erlendri stöðu þjóðarbúsins. Við mat á undirliggjandi stöðu er lagt mat á þá stöðu sem mun birtast þegar innlendar og erlendar eignir innlánsstofnana í slitameðferð hafa verið seldar og andvirði þeirra ráðstafað til kröfuhafa. Jafnframt er horft framhjá nokkrum innlendum fyrirtækjum, öðrum en fjármálafyrirtækjum, sem unnið er að slitum á (sjá nánari útskýringar í Sérriti 9: Undirliggjandi erlend staða og greiðslujöfnuður, sem gefið var út 18. mars 2013). Við mat á undirliggjandi hreinni stöðu þjóðarbúsins er ekki lengur horft framhjá áhrifum lyfjafyrirtækisins Actavis.

Við mat á eignum innlánsstofnana í slitameðferð er notað bókfært virði þeirra samkvæmt uppgjörum slitastjórnanna. Við skiptingu kröfuhafa í innlenda og erlenda aðila er farið eftir samþykktum kröfum samkvæmt kröfuhafaskrám, greint niður á undirliggjandi eigendur. Rétt er að geta þess að óvissa er um virði eigna innlánsstofnana í slitameðferð og um hlutfallslega skiptingu kröfuhafa í innlenda og erlenda. Þættir svo sem uppgjörsgengi gjaldmiðla, skuldajafnanir og niðurstöður úr ágreiningi um tilteknar kröfur munu skera endanlega úr um stöðu búanna og þar með um áhrif uppgjöranna á erlenda stöðu þjóðarbúsins.

Undirliggjandi hrein erlend staða þjóðarbúsins
Hrein staða við útlönd var neikvæð um 7.532 ma.kr. eða 421% af vergri landsframleiðslu við lok fjórða ársfjórðungs 2013. Að frátöldum innlánsstofnunum í slitameðferð var staðan neikvæð um 214 ma.kr. eða 12% af vergri landsframleiðslu. Talið er að slit innlánsstofnana í slitameðferð hafi neikvæð áhrif á hreinu stöðuna sem nemur 44% af vergri landsframleiðslu en önnur fyrirtæki sem unnið er að slitum á hafi jákvæð áhrif sem nemi 3% af vergri landsframleiðslu. Undirliggjandi erlend staða miðað við reiknað uppgjör innlánsstofnana í slitameðferð og án fyrirtækja sem unnið er að slitum á er því metin neikvæð um 53% af vergri landsframleiðslu. Til samanburðar var undirliggjandi staða talin neikvæð um 65% af vergri landsframleiðslu í lok fyrsta og annars ársfjórðungs 2013 og 56% af vergri landsframleiðslu í lok þriðja ársfjórðungs 2013.

Nr. 5/2014
3. mars 2014

 

Til baka