logo-for-printing

13. febrúar 2014

Væntingakönnun markaðsaðila

Dagana 3.–5. febrúar sl. kannaði Seðlabanki Íslands væntingar markaðsaðila til ýmissa hagstærða, svo sem verðbólgu og vaxta. Leitað var til 32 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 19 aðilum og var svarhlutfallið því 59%.

Niðurstöður könnunarinnar í febrúar sýna að væntingar markaðsaðila um ársverðbólgu hafa lækkað frá síðustu könnun sem framkvæmd var í lok október sl. Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænta markaðsaðilar þess að ársverðbólga verði að meðaltali um 2,7% á fyrsta fjórðungi þessa árs og 2,8% á öðrum fjórðungi ársins sem er um 1,1-1,2 prósentum minni verðbólga en þeir gerðu ráð fyrir í síðustu könnun bankans. Niðurstöður sýna einnig að markaðsaðilar vænta þess að ársverðbólga verði 3,3% eftir eitt ár og 3,5% eftir tvö ár sem er um 0,5-0,7 prósentna lækkun frá síðustu könnun. Minni breytingar voru milli kannana á verðbólguvæntingum markaðsaðila til lengri tíma litið. Vænta þeir að ársverðbólga verði að meðaltali 3,8% á næstu fimm árum, sem er lækkun um 0,2 prósentur milli kannana, en 4% á næstu tíu árum, líkt og í október. Markaðsaðilar vænta þess jafnframt að gengi krónu gagnvart evru verði 6% hærra eftir eitt ár en þeir væntu í síðustu könnun bankans.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænta markaðsaðilar þess að veðlánavextir Seðlabankans haldist óbreyttir í 6% til loka þessa árs en það eru 0,5 prósentum lægri vextir en þeir væntu í október. Niðurstöðurnar gefa jafnframt til kynna að markaðsaðilar vænta 0,25 prósentna hækkunar á fyrsta ársfjórðungi næsta árs og að vextirnir verði orðnir 6,5% eftir tvö ár. Þegar könnunin var framkvæmd álitu tæplega 53% markaðsaðila taumhald peningastefnunnar vera hæfilegt, um 37% töldu það hins vegar vera of þétt og rúmlega 5% töldu það of laust. Fleiri töldu taumhaldið of þétt þegar könnunin var framkvæmd í febrúar samanborið við síðustu könnun bankans.

Sjá væntingakönnunina hér: Væntingakönnun markaðsaðila 1F2014.xlsx

Sjá ennfremur: Væntingakönnun markaðsaðila

Til baka