logo-for-printing

30. janúar 2008

Laus störf: Hagfræðingur á hagfræðisviði og sérfræðingar á upplýsingasviði

Seðlabanki Íslands hefur auglýst lausa til umsóknar stöðu hagfræðings á hagfræðisviði bankans. Umsóknum skal skilað fyrir 4. mars 2008 til rekstrarstjóra Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1, 150 Reykjavík. Jafnframt hefur Seðlabankinn áður auglýst lausar til umsóknar stöður sérfræðinga á upplýsingasviði.

 

29. janúar 2008

Hagfræðingur á hagfræðisviði

Seðlabanka Íslands

 

 

Seðlabanki Íslands auglýsir lausa til umsóknar stöðu hagfræðings á hagfræðisviði bankans. Hagfræðisvið annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðhags- og verðbólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræðisvið hefur m.a. umsjón með útgáfu Peningamála og enskri þýðingu þeirra, Monetary Bulletin.

Verkefni hagfræðingsins verða m.a.:

  • Að fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina gögn og skrifa um niðurstöður.
  • Tilfallandi rannsóknarverkefni og ráðgjöf á sviði þjóðhagfræði.
  • Þátttaka í öðrum verkefnum hagfræðisviðs eftir atvikum.

Áskilið er a.m.k. meistarapróf í þjóðhagfræði og lögð er áhersla á að umsækjandi hafi þekkingu og áhuga á efnahagsmálum. Umsækjandi þarf að hafa gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku og ensku, og hæfileika til að setja fram fræðilegt efni á skýran hátt. Auk þekkingar á hefðbundnum hugbúnaði væri það kostur ef umsækjandi hefði góða þekkingu á notkun hugbúnaðar til tölfræðigreiningar og hagmælinga. Umsækjandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika og vera reiðubúinn til hópvinnu af ýmsu tagi.

Upplýsingar um starfið veitir Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur, í síma 569­9600. Umsóknum skal skilað fyrir 4. mars 2008 til rekstrarstjóra Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1, 150 Reykjavík. 

 

 

 

 

Sérfræðingar á upplýsingasviði
Seðlabanka Íslands

 

23. janúar 2008

 

Seðlabanki Íslands auglýsir laus til umsóknar tvö störf sérfræðinga á upplýsingasviði bankans. Upplýsingasvið annast öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna sem Seðlabankinn safnar vegna starfsemi sinnar, rekur jafnframt tölvukerfi bankans og gagnagrunna. Sviðið skiptist í fjórar einingar, þ.e. upplýsingatækni, rekstur og viðhald á Fame gagnagrunni bankans, gagnasöfnun og skráningu, og úrvinnslu gagna og miðlun.

Leitað er að einstaklingum með viðskipta- eða hagfræðimenntun og með haldgóða þekkingu á fjármálafyrirtækjum, fjármálamörkuðum og ársreikningum. Krafa er gerð um frumkvæði, nákvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum, auk góðra samskiptahæfileika og hæfni til að vinna í hópi.

Stefnt er að því að ráða í stöðurnar sem fyrst. Ráðning miðast við fullt starf.

Nánari upplýsingar veitir Tómas Örn Kristinsson, framkvæmdastjóri upplýsingasviðs, í síma 569 9600. Umsóknum skal skilað fyrir 14. febrúar 2008 til rekstrarstjóra Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1, 150 Reykjavík.

 

Til baka