logo-for-printing

18.06.2007

Vextir við Seðlabanka Íslands

Gilda frá og með 21. júní 2007

Með vísun til 10. gr. laga nr. 36/2001 um Seðlabanka Íslands ákveður bankastjórnin að vextir fjármálafyrirtækja við Seðlabankann skuli verða eins og að neðan greinir.

I. Útlán Vextir á ári 
 1. Lán gegn veði í verðbréfum til 7 daga *  13,30%
 2. Daglán*  15,25%
   
 II. Innlán og innstæðubréf  
 1. Innstæðubréf, til 7 daga **  13,20%
 2. Bundin innlán í 7 daga **  13,20%
 3. Viðskiptareikningar ***  12,75%
 4. Bindiskyldar innstæður ****  13,00%

 

Aðrir vextir eru ákveðnir af bankastjórn hverju sinni. Um leið og tilkynning þessi öðlast gildi fellur úr gildi tilkynning um vexti við Seðlabanka Íslands frá 21. desember 2006.

Reykjavík, 18. júní 2007

SEÐLABANKI ÍSLANDS

Davíð Oddsson  Eiríkur Guðnason  
formaður bankastjórnar   bankastjóri

* ) Forvextir
**) Eftirágreiddir vextir
***) Vextir greiðast í lok vaxtaárs
****) Vextir greiðast í lok hvers vaxtamánaðar

Til baka