logo-for-printing

24.01.2006

Tilkynning um dráttarvexti og vexti af peningakröfum

Fyrsti kafli hér að neðan um dráttarvexti er birtur samkvæmt 2. mgr. 10. gr., sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, og gilda dráttarvextir sem þar eru sýndir í sex mánuði í senn frá 1. janúar og 1. júlí ár hvert. Annar kafli um almenna vexti er birtur samkvæmt 2. mgr. 10. gr., sbr. 4. og 8. gr. sömu laga og þriðji kafli samkvæmt bráðabirgðaákvæði III í sömu lögum og gilda vextir samkvæmt II. og III. kafla næsta almanaksmánuðinn eða uns næsta tilkynning birtist.

Vextir sem breytast eru merktir með stjörnu (*). Innan sviga eru sýndir vextir fyrir breytingu.

              Vextir alls á ári

I. Dráttarvextir af peningakröfum í krónum frá og með 1. febrúar 2006

1.

Grunnur dráttarvaxta 1

10,5%

2.

Vanefndaálag 2

11,0%

3.

Dráttarvextir 3

21,5%

II. Almennir vextir

1.

Vextir óverðtryggðra lána skv. 4. gr. 4

 12,5%

2.

Vextir verðtryggðra lána skv. 4. gr. 4

  4,15%

3.

Vextir af skaðabótakröfum 5

  8,3%   

III. Dráttarvextir af peningakröfum í erlendri mynt 6

1.

Bandaríkjadollurum

   7,5%

2.

Sterlingspundum

   7,5%                                                                                          

3.

Dönskum krónum

   5,5%

4.

Norskum krónum

  5,5%

5.

Sænskum krónum

   5,5%

6.

Svissneskum frönkum

   5,0%

7.

Japönskum jenum

   5,0%

8.

Evrum 7

   5,5%

Um leið og tilkynning þessi öðlast gildi 1. febrúar 2006, fellur úr gildi tilkynning nr. 12/2005 dags. 13. desember 2005 um dráttarvexti og vexti af peningakröfum.

Nr. 1/2006

Til baka