logo-for-printing

02. september 2004

Greiðslujöfnuður við útlönd og erlend staða þjóðarbúsins á öðrum ársfjórðungi 2004 (leiðrétt)

Á öðrum fjórðungi ársins 2004 var 16,7 milljarða króna halli á viðskiptum við útlönd samkvæmt bráðabirgðauppgjöri Seðlabanka Íslands samanborið við 14,5 milljarða króna halla á sama tímabili árið áður. Á fyrri helmingi ársins var viðskiptahallinn 27,8 milljarðar króna samanborið við ríflega 14,3 milljarða króna (leiðrétt) á sama tímabili í fyrra. Útflutningur vöru og þjónustu var 7,1% meiri á fyrri árshelmingi 2004 en á sama tímabili í fyrra en innflutningur var um 17,7% meiri reiknað á föstu gengi . Hallinn á þáttatekjum (laun, vextir og arður af fjárfestingu) og hreinum rekstrarframlögum var 4,9 milljarðar króna á fyrri árshelmingi en 7,4 milljarðar á sama tímabili í fyrra.

Greiðslujöfnuður við útlönd í milljörðum króna

 

Apríl- júní 

 Janúar-júní

 

 2003

 2004

 2003

2004 

Viðskiptajöfnuður 

 -14,5

 -16,7

 -14,3

 -27,8

   Útflutningur vöru og þjónustu

 67,6    

  76,5 

 138,8

 149,0

   Innflutningur vöru og þjónustu

 -78,3

 -94,5

 -145,6

 -172,0

   Þáttatekjur og framlög, nettó

 -3,8

 -1,4

 -7,4

 -4,9

 Fjármagnsjöfnuður

 11,0

 15,5

 12,8

 29,1

   Hreyfingar án forða

 11,1

 18,7

 13,9

 39,8

     Erlendar eignir, nettó

 -56,8

 -101,3

 -77,5

 -168,8

     Erlendar skuldir, nettó

 68,0

 120,0

 90,6

 208,6

 Gjaldeyrisforði (-aukning)

 0,0

 -3,0

 -0,2

 -10,5

 Skekkjur og vantalið

 3,5

 1,2

 1,5

 -1,2

Hreint fjárinnstreymi var 29,1 milljarður króna á fyrri árshelmingi 2004. Það skýrist að stærstum hluta af skuldabréfaútgáfu í útlöndum, en áhugi erlendra aðila á verðbréfum útgefnum á Íslandi minnkaði til muna og nam endursala þeirra á slíkum bréfum þá 10 milljörðum króna. Fjárútstreymi vegna kaupa Íslendinga á erlendum verðbréfum nam 33,6 milljörðum króna og bein fjárfesting Íslendinga erlendis 40,2 milljörðum króna á fyrri hluta ársins. Þá var mikið fjárútstreymi vegna annarrar eignamyndunar í útlöndum, einkum útlána innlendra banka til erlendra lánþega. Gjaldeyrisforði Seðlabankans nam 68,5 milljörðum króna í júnílok og hafði aukist frá ársbyrjun um 10,5 milljarða króna.

Erlendar skuldir þjóðarinnar námu 596,6 milljörðum króna umfram erlendar eignir í lok júní 2004. Hrein skuldastaða við útlönd hækkaði um 46,5 milljarða króna á fyrri árshelmingi vegna fjármögnunar viðskiptahallans en einnig vegna verð- og gengisbreytinga. Meðfylgjandi töfluyfirlit sýna ítarlegri upplýsingar um greiðslujöfnuðinn við útlönd og erlenda stöðu þjóðarbúsins á árinu 2004 ásamt endurskoðuðum tölum fyrri ára þar sem beinar fjárfestingar og tekjur af þeim hafa verið leiðréttar með nýjum upplýsingum fyrir árin 2001-2003.

Mánudaginn 6. september n.k. birtast töfluyfirlit um greiðslujöfnuð og erlenda stöðu í hagtölum Seðlabankans á heimasíðu hans (www.sedlabanki.is). Einnig birtist yfirlit um erlendar skuldir þjóðarinnar í samræmi við birtingarstaðal Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Nánari upplýsingar veitir Jakob Gunnarsson deildarstjóri á tölfræðisviði Seðlabankans í síma 569-9600.

Nr. 23/2004
2. september 2004

Fréttin í heild með töflum (pdf-skjal 31kb)

 

 

 

 

Til baka