logo-for-printing

01. september 2003

Greiðslujöfnuður við útlönd á fyrri árshelmingi 2003 og erlend staða þjóðarbúsins

Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri Seðlabanka Íslands var 17,9 milljarða króna viðskiptahalli við útlönd á fyrstu sex mánuðum ársins 2003 samanborið við 2,9 milljarða króna halla á sama tíma 2002. Viðskiptahallinn á öðrum ársfjórðungi nam 15,2 milljörðum króna samanborið við 1,5 milljarða króna halla á sama tíma í fyrra. Útflutningur vöru og þjónustu minnkaði á fyrri árshelmingi um 2,3% en innflutningur jókst um 10,2% frá sama tíma í fyrra reiknað á föstu gengi1. Hallinn á jöfnuði þáttatekna (launa, vaxta og arðs af fjárfestingum) og rekstrarframlögum nettó var um 9 milljarðar króna á fyrri árshelmingi 2003, nokkru minni en í fyrra.

Greiðslujöfnuður við útlönd í milljörðum króna

Ársfjórðungar:

Apríl-

júní

Janúar-

júní

2002

2003

2002

2003

Viðskiptajöfnuður

-1,5

-15,2

-2,9

-17,9

   Útflutningur vöru og þjónustu

79,3

66,4

155,7

137,0

   Innflutningur vöru og þjónustu

-75,5

-78,5

-147,0

-145,9

   Þáttatekjur og framlög, nettó

-5,2

-3,0

-11,6

-9,0

Fjármagnsjöfnuður

11,9

20,3

27,7

40,5

    Hreyfingar án forða

14,0

20,4

30,8

40,8

    Gjaldeyrisforði (- aukning)

-2,1

0

-3,1

-0,2

Skekkjur og vantalið, nettó

-10,4

-5,2

-24,8

-22,7

Hreint fjárinnstreymi mældist 40,5 milljarðar króna á fyrri árshelmingi 2003 og skýrist að stærstum hluta af erlendum lántökum og skuldabréfaútgáfu í útlöndum, en einnig var 11,8 ma.kr. fjárinnstreymi vegna kaupa erlendra aðila á skuldabréfum útgefnum á Íslandi. Fjárútstreymi vegna erlendra verðbréfakaupa nam 14,1 milljarði króna sem er ríflega helmingi meira en árið áður. Önnur eignamyndun í útlöndum var mikil á fyrri hluta ársins 2003, einkum jukust erlendar innstæður bankanna. Nokkurt fjárútstreymi varð vegna sölu erlendra aðila á eignarhlut sínum í atvinnurekstri á Íslandi á fyrri hluta ársins.Gjaldeyrisforði Seðlabankans nam 36,9 milljörðum króna í júnílok og hafði lítið breyst frá ársbyrjun.

 

 

Í dag mánudaginn 1. september 2003 birtist töfluyfirlit um greiðslujöfnuð við útlönd og erlenda stöðu í hagtölum Seðlabankans á heimasíðu hans: (www.sedlabanki.is).

Nánari upplýsingar veitir Jakob Gunnarsson, deildarstjóri á tölfræðisviði Seðlabanka Íslands, í síma 569-9600.

 

1. Viðskiptavegin gengisvísitala var 9,9% lægri á fyrri árshelmingi 2003 en á sama tímabili í fyrra.

Fréttin í heild með töflum (pdf)

 

Nr. 22/2003
1. september 2003

Til baka