logo-for-printing

07. ágúst 2003

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok júlí 2003 og til samanburðar í lok desember 2002 ásamt breytingum í júlí 2003 og frá ársbyrjun 2003. 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans minnkaði lítillega á milli mánaða og nam 36,5 milljörðum króna í lok júlí (jafnvirði 471 milljónar Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok). Erlend skammtímalán bankans lækkuðu í mánuðinum um 4,1 milljarð króna og námu 0,3 milljörðum króna í lok hans.

Seðlabankinn keypti gjaldeyri á innlendum millibankamarkaði fyrir 4,4 milljarða króna í júlí í samræmi við áætlun hans um aðgerðir til að styrkja gjaldeyrisstöðu sína sem m.a var greint frá í maíhefti Peninga­mála 2003. Gengi íslensku krónunnar lækkaði um 0,5% í júlí.

Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 4,3 milljörðum króna í júlílok miðað við markaðsverð. Þar af námu markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs 1,2 milljörðum króna.

Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir hækkuðu um 4,1 milljarð króna í júlí og námu 70 milljörðum króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir stóðu í stað og námu 8 milljörðum króna í mánaðarlok. 

Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir lækkuðu um 4,2 milljarða króna í júlí og námu nettóinnstæður ríkissjóðs 28,7 milljörðum króna í lok mánaðarins.

Grunnfé bankans hækkaði í júlí um 3,5 milljarða króna og nam 37,8 milljörðum króna í mánaðarlok.

Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabankans

Í milljónum króna

    Staða í lok tímabils

Hreyfingar 2003

Desember

Júlí

Frá ára-

Í

Eignaliðir :

2002

2003

mótum

júlí

Gjaldeyrisforði

37.194

36.502

-693

-381

   Gull

1.727

1.731

4

67

   Erlendur gjaldeyrir

33.418

32.762

-656

-463

   SDR

12

7

-5

0

   Gjaldeyrisstaða IMF

2.038

2.002

-36

15

Markaðsskráð verðbréf

5.260

4.277

-983

-51

   Ríkissjóðs

1.816

1.215

-600

6

   Annarra

3.445

3.061

-383

-57

Kröfur á innlánsstofnanir

69.141

66.989

-2.151

4.146

Kröfur á aðrar fjármálastofnanir

8.227

8.006

-221

-19

Skuldaliðir:

Erlendar skuldir til skamms tíma

16.499

278

-16.220

-4.052

Seðlar og mynt

9.590

10.555

965

620

Almennar innstæður innlánsstofnana

1.164

624

-541

-1.971

Staða á bindireikningum innlánsstofnana

21.837

26.638

4.802

4.829

Almennar innstæður annarra fjármálastofnana

75

16

-59

3

Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana

1.258

954

-304

168

Liðir til skýringar :

   Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó:

20.696

36.224

15.528

3.671

   Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó:

-20.846

-28.671

-7.825

-4.216

   Kröfur á aðra, brúttó

77.454

75.102

-2.352

4.116

   Grunnfé:

32.590

37.816

5.226

3.477

 

 

Nr. 21/2003

7. ágúst 2003

Skýringar:

Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Erlendur gjaldeyrir sýnir innstæður í erlendum bönkum og erlenda verðbréfaeign bankans. Gjaldeyrisstaða við IMF sýnir hreina innstæðu bankans hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innláns­stofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

Til baka