logo-for-printing

05. júní 2003

Matsfyrirtækið Moody's gefur út yfirlýsingu fyrir Ísland

 

Matsfyrirtækið Moody's gefur út yfirlýsingu um að lánshæfiseinkunnin Aaa fyrir Ísland og mat um stöðugar horfur byggi á aðlögunarhæfni íslenska hagkerfisins og traustri stöðu ríkisfjármála

 

Í nýrri ársskýrslu matsfyrirtækisins Moody's Investors Service um Ísland segir að lánshæfiseinkunnin Aaa og mat um stöðugar horfur byggi á aðlögunarhæfni hagkerfisins sem hafi ítrekað sýnt getu til að takast á við verulegt  ójafnvægi. Að auki séu ríkisfjármál traust, langvinnur pólitískur stöðugleiki ríki og lífskjör töluvert betri en að jafnaði í öðrum OECD-ríkjum.

 

Sérfræðingar Moody's segja lánshæfiseinkunnina einnig byggða á kerfisumbótum sem gerðar hafi verið á síðasta áratug og nefna fiskveiðistjórnunarkerfið, markaðsvæðingu, jafnvægi í ríkisfjármálum og einkavæðingu.  Í skýrslunni er einnig minnst á aukna fjölbreytni útflutnings, bæði innan hins mikilvæga sjávarútvegsgeira og vegna umtalsverðrar aukningar í álframleiðslu. Einnig séu ríkisskuldir litlar og fari minnkandi.

 

Íslenska hagkerfið hefur náð nokkuð góðu jafnvægi eftir að hafa ofhitnað verulega í lok síðasta áratugar. Þá var glímt hart við viðskiptahalla og verðbólgu. Lítils háttar samdráttur á árinu 2002 fól í sér mýkri aðlögun en Moody's hafði búist við og endurspeglar mikla aðlögunarhæfni hagkerfisins. Að stórum hluta átti aðlögunin sér stað á ytri hlið hagkerfisins sem þakka má tiltölulega sveigjanlegum vinnumarkaði, upptöku flotgengis snemma árs 2001 og  trúverðugu verðbólgumarkmiði.

 

Moody's segir ákvörðun um væntanlega álbræðslu og orkuver henni tengd hugsanlega geta orsakað nýtt ofþensluskeið. Álit sérfræðinga Moody's er að þrátt fyrir að deila megi um álbræðsluna og frekari iðnvæðingu vegna þess að erlendar skuldir með ríkisábyrgð myndu hækka og þar með auka viðkvæmni lítils og opins hagkerfis fyrir ytri áföllum, þá séu þessar framkvæmdir lykilþættir í því langtímamarkmiði stjórnvalda að auka fjölbreytni í atvinnulífinu og útflutningi. Einnig er búist við að framkvæmdirnar hægi á flutningi fólks af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins.

 

Ríkisfjármál héldu nokkurn veginn jafnvægi á síðasta ári vegna aðhalds í útgjöldum þótt fjárlagaafgangur hefði horfið með minnkandi skatttekjum. Ef stjórnvöld standa við fyrirheit um bætta útgjaldastýringu á komandi fjárfestingarskeiði stendur eru líkur til þess að afgangur gæti orðið á fjárlögum þegar á árinu 2004. Aðhald í ríkisfjármálum er einnig nauðsynlegt til að ekki reyni um of á peningamálastefnuna og til að forðast viðskiptahalla og víxlhækkanir launa og verðlags.

 

Nánari upplýsingar veita Birgir Ísleifur Gunnarsson formaður bankastjórnar og Jón Þ. Sigurgeirsson framkvæmdastjóri alþjóðasviðs Seðlabanka Íslands í síma 569-9600.

 

Nr. 16/2003

5. júní 2003

 

Til baka