logo-for-printing

05. júní 2003

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok maí 2003 og til samanburðar í lok desember 2002 ásamt breytingum í maí 2003 og frá ársbyrjun 2003. 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans dróst saman um 1,6 milljarða króna milli mánaða og nam 36,9 milljörðum króna í lok maí (jafnvirði 518 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok).  Erlend skammtímalán bankans lækkuðu í mánuðinum um 1,2 milljarða og námu þau 9,9 milljörðum króna í lok hans.

Seðlabankinn keypti gjaldeyri á innlendum millibankamarkaði fyrir 2,8 milljarða króna í maí, og er það er í samræmi við áætlun hans um aðgerðir til að styrkja gjaldeyrisstöðu sína sem m.a. var greint frá í maíhefti Peningamála. Þrátt fyrir þessi gjaldeyriskaup lækkaði gjaldeyrisforðinn og er það rakið til lánahreyfinga ríkissjóðs, lækkunar á erlendum skammtímalánum bankans og styrkingar krónunnar en gengi íslensku krónunnar hækkaði um rúmlega 1% í maí.

Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 4,3 milljörðum króna í maílok miðað við markaðsverð. Þar af námu markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs 1,2 milljörðum króna.

Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir lækkuðu um 4,7 milljarða króna í maí og námu 66,3 milljörðum króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir lækkuðu um 0,5 milljarða króna og námu 7,9 milljörðum króna í mánaðarlok. 

Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir hækkuðu um 0,1 milljarð króna í maí og námu nettóinnstæður ríkissjóðs 25,8 milljörðum króna í lok mánaðarins.

Grunnfé bankans lækkaði í maí um 4,2 milljarða króna og nam það 32,6 milljörðum króna í mánaðarlok.

Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Nr. 15/2003

5. júní 2003

 

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabankans

Í milljónum króna

    Staða í lok tímabils

    Hreyfingar 2003

Desember

Maí

Frá ára-

Í

Eignaliðir :

2002

2003

mótum

maí

Gjaldeyrisforði

37.194

36.924

-271

-1.575

Markaðsskráð verðbréf

5.260

4.286

-974

-535

   Ríkissjóðs

1.816

1.194

-622

10

   Annarra

3.445

3.092

-353

-544

Kröfur á innlánsstofnanir

69.141

66.255

-2.886

-4.703

Kröfur á aðrar fjármálastofnanir

8.227

7.890

-337

-477

Skuldaliðir:

Erlendar skuldir til skamms tíma

16.499

9.857

-6.642

-1.203

Seðlar og mynt

9.590

9.669

80

248

Almennar innstæður innlánsstofnana

1.164

1.593

429

-459

Staða á bindireikningum innlánsstofnana

21.837

21.371

-466

-3.993

Almennar innstæður annarra fjármálastofnana

75

11

-64

-86

Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana

1.258

672

-585

-40

Liðir til skýringar:

   Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó:

20.696

27.067

6.371

-372

   Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó:

-20.846

-25.830

-4.984

55

   Kröfur á aðra, brúttó

77.454

74.253

-3.201

-5.181

   Grunnfé:

32.590

32.633

43

-4.203

Skýringar:

Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innláns­stofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

Til baka