logo-for-printing

07. maí 2003

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

 

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok apríl 2003 og til samanburðar í lok desember 2002 ásamt breytingum í apríl 2003 og frá ársbyrjun 2003. 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans jókst um 2,6 milljarða króna milli mánaða og nam 38,5 milljörðum króna í lok apríl (jafnvirði 513 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok).  Erlend skammtímalán bankans hækkuðu í mánuðinum um 0,9 milljarða króna og námu þau 11,1 milljarði króna í lok hans.

Seðlabankinn keypti gjaldeyri á innlendum millibankamarkaði fyrir 2,1 milljarð króna, og er það er í samræmi við áætlun hans um aðgerðir til að styrkja gjaldeyrisstöðu sína sem kynnt var í fréttatilkynningum bankans nr. 28/2002 og 2/2003 Gengi íslensku krónunnar styrktist í apríl um 0,5%.

Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 4,8 milljörðum króna í apríllok miðað við markaðsverð.  Þar af námu markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs 1,2 milljörðum króna.

Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir lækkuðu um 2,9 milljarða króna í apríl og námu 71 milljarði króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir breyttust óverulega og námu 8,4 milljörðum króna í mánaðarlok. 

Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir hækkuðu um 0,8 milljarða króna í apríl og námu nettóinnstæður ríkissjóðs 25,9 milljörðum króna í lok mánaðarins.

Grunnfé bankans lækkaði í apríl um 0,3 milljarða króna og nam það 36,8 milljörðum króna í mánaðarlok.

Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Nr. 12/2003
7. maí 2003


 

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabankans

í milljónum króna

    Staða í lok tímabils

    Hreyfingar 2003

Desember

Apríl

Frá ára-

Í

Eignaliðir:

2002

2003

mótum

apríl

Gjaldeyrisforði

37.194

38.499

1.304

2.559

Markaðsskráð verðbréf

5.260

4.821

-440

219

   Ríkissjóðs

1.816

1.184

-631

17

   Annarra

3.445

3.636

192

201

Kröfur á innlánsstofnanir

69.141

70.958

1.817

-2.889

Kröfur á aðrar fjármálastofnanir

8.227

8.367

140

292

Skuldaliðir:

Erlendar skuldir til skamms tíma

16.499

11.060

-5.439

882

Seðlar og mynt

9.590

9.421

-169

317

Almennar innstæður innlánsstofnana

1.164

2.052

888

908

Staða á bindireikningum innlánsstofnana

21.837

25.364

3.527

-1.468

Almennar innstæður annarra fjármálastofnana

75

98

22

19

Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana

1.258

713

-545

-3

Liðir til skýringar:

   Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó:

20.696

27.439

6.743

1.677

   Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó:

-20.846

-25.885

-5.039

822

   Kröfur á aðra, brúttó

77.454

79.434

1.980

-2.615

   Grunnfé:

32.590

36.837

4.246

-242

 

Skýringar:

Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innláns­stofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka. Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

Til baka