logo-for-printing

06. mars 2003

Greiðslujöfnuður við útlönd og erlend staða þjóðarbúsins 2002

Á árinu 2002 var 0,6 milljarða króna afgangur á viðskiptajöfnuði við útlönd. Á árinu 2001 var 29 milljarða króna halli og 69 milljarða króna halli á árinu 2000. Á fjórða ársfjórðungi 2002 var viðskiptahallinn 0,9 milljarðar króna samanborið við 6,9 milljarða króna afgang á sama fjórðungi 2001. Útflutningur vöru og þjónustu jókst um 4,3% frá fyrra ári en innflutningur minnkaði um 1,6%, hvort tveggja reiknað á föstu gengi . Hallinn á þáttatekjum (laun, vextir og arður af fjárfestingu) nam 14,3 milljörðum króna á árinu 2002 samanborið við 24,4 milljarða króna halla árið áður. Lægri skuldastaða og vaxtalækkun á erlendum lánamörkuðum olli þessum bata ásamt auknum arði af erlendum fjárfestingum Íslendinga. Tekið skal fram að breyting á markaðsvirði verðbréfa er ekki talin til ávöxtunar þeirra heldur einungis vaxtagreiðslur af skuldabréfum og arðgreiðslur af hlutafé. Rekstrarhagnaður fyrirtækja þar sem um beina fjárfestingu er að ræða (yfir 10% eignaraðild) telst til tekna hjá fjárfestum á því ári sem hann fellur til og endurfjárfestur er í fyrirtækinu. Rekstrarframlög til landsins voru 1,1 milljarði króna meiri en framlög til útlanda.

 

Greiðslujöfnuður við útlönd í milljörðum króna

Október-

desember

Janúar-

desember

2001

2002

2001

2002

Viðskiptajöfnuður

6,9

-0,9

-29,0

0,6

Útflutningur vöru og  þjónustu

82,7

72,1

303,6

307,3

Innflutningur vöru og  þjónustu

-73,5

-71,1

-307,3

-293,5

Þáttatekjur og framlög, nettó

-2,3

-1,8

-25,4

-13,2

Fjármagnsjöfnuður

3,9

-4,1

32,0

-5,3

Hreyfingar án forða

2,6

-15,1

26,8

0,5

Gjaldeyrisforði (aukning)

1,3

11,0

4,8

-5,7

Skekkjur og vantalið nettó

-10,8

5,0

-3,0

4,7

Á móti þessu fjárútstreymi koma fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi og erlendar lántökur í formi skuldabréfa og erlendra bankalána. Skuldabréfin voru aðallega gefin út á erlendum mörkuðum en erlendir aðilar keyptu skuldabréf sem útgefin eru hér á landi fyrir ríflega 10 milljarða króna á árinu 2002. Samtals var innstreymi áhættufjármagns erlendra aðila til landsins um 13 milljarðar króna og hreint fjárinnstreymi vegna skuldabréfa, lána og annarra peningalegra skulda nam 76 milljörðum króna á árinu 2002.

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                  Nr. 6/2003

                                                                                  6. mars 2003

                                                

Til baka