logo-for-printing

06. febrúar 2003

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

 

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok janúar 2002 og til samanburðar í lok desember 2002 ásamt breytingum í janúar 2003 og frá ársbyrjun 2003. 
Gjaldeyrisforði Seðlabankans lækkaði milli mánaða um 1 milljarð króna og nam 36,2 milljörðum króna í lok janúar (jafnvirði 471 milljónar Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok).  Erlend skammtímalán bankans lækkuðu í mánuðinum um 3,6 milljarða og námu þau 12,9 milljörðum króna í lok hans.
Seðlabankinn keypti gjaldeyri á innlendum millibankamarkaði fyrir 5,5 milljarða króna í samræmi við áætlun hans um aðgerðir til að styrkja gjaldeyrisstöðu sína sem kynnt var í fréttatilkynningu bankans nr. 28/2002. Gengi íslensku krónunnar styrktist í mánuðinum um 2,9%.
Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 5,3 milljörðum króna í janúarlok miðað við markaðsverð. Þar af námu markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs 1,8 milljörðum króna. 
Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir hækkuðu um 4,4 milljarða króna í janúar og námu 73,6 milljörðum króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir hækkuðu lítillega í mánuðinum og námu 8 milljörðum króna í mánaðarlok. 
Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir lækkuðu um 2,8 milljarða króna í janúar og námu nettóinnstæður ríkissjóðs 23,6 milljörðum króna í lok mánaðarins.
Grunnfé bankans jókst í janúar um 4,4 milljarða króna og nam 37 milljörðum króna í mánaðarlok.
Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.
 

Nr. 3/2003
6. febrúar 2003

 


    Staða í lok tímabils

    Hreyfingar 2003

Desember

Janúar

Frá ára-

Í

Eignaliðir :

2003

2003

mótum

Janúar

Gjaldeyrisforði

37.194

36.160

-1.034

-1.034

Markaðsskráð verðbréf

5.260

5.268

8

8

   Ríkissjóðs

1.816

1.823

8

8

   Annarra

3.445

3.445

0

0

Kröfur á innlánsstofnanir

69.141

73.556

4.415

4.415

Kröfur á aðrar fjármálastofnanir

8.227

8.015

-212

-212

Skuldaliðir:

Erlendar skuldir til skamms tíma

16.499

12.943

-3.556

-3.556

Seðlar og mynt

9.590

9.088

-502

-502

Almennar innstæður innlánsstofnana

1.164

475

-689

-689

Staða á bindireikningum innlánsstofnana

21.837

27.492

5.655

5.655

Almennar innstæður annarra fjármálastofnana

75

46

-29

-29

Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana

1.258

1.390

132

132

Liðir til skýringar :

   Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó:

20.696

23.217

2.522

2.522

   Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó:

-20.846

-23.617

-2.771

-2.771

  Kröfur á aðra, brúttó

77.454

81.706

4.252

4.252

   Grunnfé:

32.590

37.055

4.464

4.464

 

Skýringar:

Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innláns­stofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

Til baka