logo-for-printing

08. janúar 2003

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands desember 2002

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok desember 2002 og til samanburðar í lok desember 2001 ásamt breytingum í desember 2002 og frá ársbyrjun 2002. 

Þar sem áramótauppgjöri og endurskoðun er ekki lokið eru tölur fyrir desemberlok 2002 bráðabirgðatölur og kunna þær að taka breytingum í endanlegu uppgjöri.

Gjaldeyrisforði Seðlabankans jókst lítillega milli mánaða og nam 37,2 milljörðum króna í lok desember (jafnvirði 462 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok).  Erlend skammtímalán bankans stóðu því sem næst í stað í mánuðinum og námu 16,5 milljörðum króna í lok hans.

Seðlabankinn keypti gjaldeyri á innlendum millibankamarkaði fyrir 1,1 milljarð króna, og er það er í samræmi við áætlun hans um aðgerðir til að styrkja gjaldeyrisstöðu sína sem kynnt var í frétt bankans nr. 28/2002.  Gengi íslensku krónunnar styrktist í mánuðinum um 2,6% og um 13,5% á árinu 2002.

Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 5,3 milljörðum króna í desemberlok miðað við markaðsverð. Þar af námu markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs 1,8 milljörðum króna.

Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir lækkuðu um 10 milljarða króna í desember og námu 69,1 milljarði króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir hækkuðu lítillega í mánuðinum og námu 8,2 milljarði króna í mánaðarlok.

Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir jukust um 5,3 milljarða króna í desember og námu nettóinnstæður ríkissjóðs 20,9 milljörðum króna í lok mánaðarins.

Grunnfé bankans dróst saman í desember um 7,6 milljarða króna og nam það 32,6 milljörðum króna í mánaðarlok.

Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands í síma 569-9600.

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabankans

Í milljónum króna

    Staða í lok tímabils

    Hreyfingar 2002

Desember

Desember

Frá ára-

Í

Eignaliðir :

2001

2002

mótum

desember

Gjaldeyrisforði

36.573

37.193

619

648

Markaðsskráð verðbréf

5.099

5.260

162

96

   Ríkissjóðs

2.144

1.816

-329

20

   Annarra

2.954

3.445

490

75

Kröfur á innlánsstofnanir

54.053

69.141

15.088

-9.982

Kröfur á aðrar fjármálastofnanir

22.774

8.227

-14.548

130

Skuldaliðir:

Erlendar skuldir til skamms tíma

14.979

16.499

1.520

95

Seðlar og mynt

9.174

9.590

416

314

Almennar innstæður innlánsstofnana

965

1.163

199

-168

Staða á bindireikningum innlánsstofnana

17.678

21.874

4.196

-7.711

Almennar innstæður annarra fjármálastofnana

837

75

-762

-715

Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana

1.288

1.259

-29

-46

Liðir til skýringar :

   Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó:

21.595

20.694

-901

553

   Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó:

-31.099

-20.851

10.248

5.300

   Kröfur á aðra, brúttó

76.932

77.433

501

-9.882

   Grunnfé:

27.817

32.626

4.810

-7.564

Skýringar:

Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innláns­stofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

 

Nr. 1/2003
8. janúar 2003

 

 

Til baka