logo-for-printing

05. desember 2002

Helstu liðir í efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands

Meðfylgjandi eru upplýsingar úr efnahagsreikningi Seðlabanka Íslands í lok nóvember 2002 og til samanburðar í lok desember 2001 ásamt breytingum í nóvember 2002 og frá ársbyrjun 2002. 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans stóð í stað milli mánaða og nam 36,5 milljörðum króna í lok mánaðarins (jafnvirði 426 milljóna Bandaríkjadala á gengi í mánaðarlok).  Erlend skammtímalán bankans hækkuðu um 2,7 milljarða króna í mánuðinum og námu 16,4 milljörðum króna í lok hans.  Þessar breytingar má rekja til lánahreyfinga ríkissjóðs.

Seðlabankinn keypti gjaldeyri á innlendum millibankamarkaði fyrir 1,0 milljarð króna, og er það er í samræmi við áætlun hans um aðgerðir til að styrkja gjaldeyrisstöðu sína sem kynnt var í fréttatilkynningu bankans nr. 28/2002. Gengi íslensku krónunnar styrktist í mánuðinum um 1,3%.

Markaðsskráð verðbréf í eigu bankans námu 5,2 milljörðum króna í nóvemberlok miðað við markaðsverð. Þar af námu markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs 1,8 milljörðum króna. 

Kröfur Seðlabankans á innlánsstofnanir jukust um 1,2 milljarða króna í nóvember og námu 79,1 milljarði króna í lok mánaðarins. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir stóðu því sem næst í stað í mánuðinum og námu 8,1 milljarði króna í mánaðarlok. 

Nettókröfur bankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir jukust um 4,4 milljarða króna í nóvember og námu nettóinnstæður ríkissjóðs 26,2 milljörðum króna í lok mánaðarins.

Grunnfé bankans jókst í nóvember um 2,4 milljarða króna og nam það 40,2 milljörðum króna í mánaðarlok.

Nánari upplýsingar veita bankastjórar Seðlabanka Íslands og Erla Árnadóttir aðalbókari í síma 569-9600.

Helstu liðir í efnahagsreikningi S.Í. ' m.kr.

    Staða í lok tímabils

    Hreyfingar 2002

Desember

Nóvember

Frá ára-

Í nóvember

Eignaliðir :

2001

2002

mótum

Gjaldeyrisforði

36.573

36.545

-29

1

Markaðsskráð verðbréf

5.099

5.165

66

41

   Ríkissjóðs

2.144

1.795

-349

11

   Annarra

2.954

3.369

415

31

Kröfur á innlánsstofnanir

54.053

79.123

25.070

1.241

Kröfur á aðrar fjármálastofnanir

22.774

8.096

-14.678

62

Skuldaliðir:

Erlendar skuldir til skamms tíma

14.979

16.404

1.425

2.678

Seðlar og mynt

9.174

9.275

101

230

Almennar innstæður innlánsstofnana

965

1.331

366

1.078

Staða á bindireikningum innlánsstofnana

17.678

29.584

11.906

1.056

Almennar innstæður annarra fjármálastofnana

837

790

-47

512

Staða á bindireikningum annarra fjármálastofnana

1.288

1.305

17

316

Liðir til skýringar :

   Gjaldeyrisstaða Seðlabankans, nettó:

21.595

20.141

-1.454

-2.677

   Kröfur á ríkissjóð og ríkisstofnanir, nettó:

-31.099

-26.151

4.948

4.374

   Kröfur á aðra, brúttó

76.932

87.314

10.382

1.298

   Grunnfé:

27.817

40.190

12.374

2.364

 

 

Skýringar:
Gjaldeyrisforði sýnir brúttóeign Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. Markaðsskráð verðbréf ríkissjóðs sýna eign bankans í spariskírteinum ríkissjóðs, ríkisbréfum og ríkisvíxlum. Markaðsskráð verðbréf annarra eru húsbréf og húsnæðisbréf. Kröfur á innlánsstofnanir eru brúttókröfur bankans á innlánsstofnanir. Kröfur á aðrar fjármálastofnanir eru brúttókröfur bankans á þessar stofnanir. Erlendar skuldir til skamms tíma sýna skammtímalán sem Seðlabankinn tekur við og við, m.a. í því skyni að styrkja gjaldeyrisforðann. Seðlar og mynt sýna heildarfjárhæð seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka.  Almennar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður þeirra á viðskiptareikningum í Seðlabankanum og bundnar innstæður innlánsstofnana og annarra fjármálastofnana eru innstæður sem þeim er skylt að eiga í Seðlabankanum í samræmi við bindiskyldu sem bankinn ákveður. Neðanmáls eru sýndir fjórir liðir til skýringar, í fyrsta lagi nettógjaldeyrisstaða Seðlabankans sem sýnir erlendar eignir til skamms tíma að frádregnum erlendum skuldum til skamms tíma, í öðru lagi nettókröfur Seðlabankans á ríkissjóð og ríkisstofnanir, þ.e. skuldir þessara aðila við Seðlabankann að frádregnum innstæðum þeirra í bankanum, í þriðja lagi innlendar brúttókröfur á aðra en ríkið, og í fjórða lagi grunnfé bankans en til þess teljast seðlar og mynt í umferð og innstæður innlánsstofnana í Seðlabankanum.

Nr. 43/2002
5. desember 2002

Til baka